Over NPO Over NPO
Overzicht

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht op informatie van de overheid. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie nog toegankelijker wordt. De Woo is ook van toepassing op bepaalde activiteiten van de NPO-organisatie, namelijk wanneer NPO handelt als bestuursorgaan.

Woo-verzoek
Veel informatie van en over de NPO is al openbaar en te vinden op onze website. Is de informatie waar je naar zoekt niet al openbaar? Dan kun je bij NPO een verzoek indienen om openbaarmaking hiervan. De Woo regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken. In het Woo-verzoek dien je zo precies mogelijk aan te geven waar je informatie over vraagt.

Je kunt een Woo-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: woo@npo.nl.

Maak je liever gebruik van de post, dan kun je het verzoek sturen naar:
NPO
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202JJ Hilversum

Reactietermijn
Na ontvangst van het Woo-verzoek door NPO, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over je verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met je op.

NPO heeft vier weken de tijd om een besluit op je Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijg je dan bericht van.

Beoordeling Woo-verzoek
Bij de beoordeling van het Woo-verzoek zal NPO eerst kijken of de Woo van toepassing is, ofwel of er sprake is van een aangelegenheid waar de NPO handelt als een bestuursorgaan zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer de Woo van toepassing is, is het uitgangspunt dat de informatie openbaar wordt gemaakt. Echter, net als onder de Wob, bestaat ook onder de Woo de mogelijkheid om te besluiten sommige documenten (al dan niet gedeeltelijk) niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat het om gegevens gaat die vertrouwelijk aan NPO zijn meegedeeld door bijvoorbeeld een omroep of een producent. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Contact
Voor vragen over de Woo kun je contact opnemen met de Woo-functionaris van NPO via woo@npo.nl.

Wob-besluiten
De besluiten die de raad van bestuur van NPO in het verleden genomen heeft over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, zijn nog steeds te vinden op onze site. Klik hier