Over NPO Over NPO
Overzicht

Bezwaarschriften Ongehoord Nederland

Heeft u bezwaar gemaakt tegen het verzoek van de NPO om de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken? U ontvangt spoedig een reactie.

Op 24 april 2023 heeft de NPO de staatssecretaris van Cultuur en Media per brief verzocht de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. ON! heeft tegen deze brief bezwaar gemaakt, en heeft kijkers en leden opgeroepen ook bezwaar te maken bij de NPO.

Om al deze bezwaren te beantwoorden, moet eerst vastgesteld worden of de NPO verplicht is om de bezwaren inhoudelijk te behandelen. Daarvoor wordt gekeken naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zowel de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam als de Adviescommissie Bezwaarschriften van de Publieke Omroep hebben dat gedaan. Beiden kwamen tot het oordeel, dat het verzoek van de NPO geen besluit is dat valt onder de Awb, omdat dit verzoek ‘niet gericht is op rechtsgevolg’. Hieruit volgt automatisch dat alle ingediende bezwaren tegen de brief van de NPO ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ zijn. Dit betekent dat de NPO deze bezwaren niet inhoudelijk hoeft te behandelen.

  • Heeft u een bezwaar ingediend en hebben wij dit binnen de termijn, dus uiterlijk 6 juni, ontvangen? Dan zult u binnenkort een brief ontvangen waarin de NPO verklaart dat uw bezwaar om bovenstaande reden ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ is.
  • Heeft u een bezwaar ingediend en hebben wij dit buiten de termijn, dus na 6 juni, ontvangen? Dan is dat een extra reden om uw bezwaar ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ te verklaren. Ook daarover ontvangt u een brief.

Het kan nog enkele weken duren voordat u de brief ontvangt, aangezien de NPO alle bezwaarschriften zorgvuldig wil afhandelen. Wij waarderen uiteraard uw betrokkenheid bij de publieke omroep.