Over NPO Over NPO
Overzicht

Wie zijn we?

De Directie TV van NPO-organisatie (DTV) draagt zorg voor de programmering, positionering en budgettering van de programmering van:

 1. De lineaire televisienetten: NPO 1, NPO 2, NPO 3, NPO Zapp/Zappelin;
 2. De lineaire themakanalen NPO 1 extra, NPO 2 extra, NPO 3 extra, NPO Zapp/Zappelin Xtra, NPO Nieuws en NPO Politiek/Sport;
 3. De on demand dienst NPO Start en NPO Plus en de online platforms npo.nl , npo3.nl, npozapp.nl, npozappelin.nl;
 4. De overige aan de programmering gerelateerde online activiteiten (sites en apps van programma’s, social media).

DTV draagt zorg voor:

 • Bewaken van de netprofielen;
 • Ontwikkelen en uitvoeren programmeerstrategie (beleid genres/thema’s, zoals drama- en speelfilmbeleid);
 • Realisatie van de doelstellingen, waaronder wat hierover is vastgelegd in mediawettelijke regelgeving, het Concessiebeleidsplan en de Prestatieovereenkomst.
 • Het televisiebudget en de doelmatige inzet ervan;
 • Behandelen van nieuwe programmavoorstellen van omroepen en producenten;
 • Beoordelen van programmavoorstellen die door omroepen worden ingetekend;
 • Het bouwen van de programmaschema’s;
 • Continuïteit op de netten en promotie;
 • Bewaken van samenhang en coördinatie op en tussen de netten én mediaomgevingen (online/themakanalen);
 • Aankoopbeleid en verwerven rechten buitenlandse fictie;
 • Het opstellen van het door de raad van bestuur te nemen plaatsingsbesluit (met het plaatsingsbesluit wordt besloten welk media-aanbod van welke omroep, op welk aanbodkanaal, wanneer, wordt geplaatst en welk budget daaraan wordt toegekend).  
 • Programmeren is een continu proces waarbij we meer op kwaliteit, publieke waarden, bereik en waardering letten dan op kijktijdaandeel. Het Concessiebeleidsplan is maatgevend voor onze prioriteitenbepaling.
 • Daarbij houdt DTV oog voor de missies en maatschappelijke doelstellingen van de individuele omroepen en de publieke omroep als geheel, uiteraard binnen de kaders van de doelstellingen van de publieke omroep en de budgettaire ruimte.