Over NPO Over NPO
Overzicht

Wie kunnen er pitchen?

Voor het ontwikkelen en produceren van een kwalitatief goed programma zijn, naast bevlogenheid, ook kennis, ervaring en vakmanschap noodzakelijk. Het proces van ontwikkeling en productie beslaat maanden, soms jaren, vereist de medewerking van een groot aantal vakmensen (makers, redactie, productie, crew, etc.) en is kostbaar.

Een leuk programma-idee is nog geen goed programmavoorstel. NPO heeft niet de middelen om iedereen met een programma-idee te helpen en te ondersteunen. NPO Pitch staat dan ook, naast omroepen, alleen open voor televisieproducenten die aantoonbaar ervaring hebben in het produceren van televisieproducties. Vakbekwaamheid dient te worden aangetoond op basis van gerealiseerde producties van min of meer vergelijkbare omvang en complexiteit.

Vanzelfsprekend is wel iedereen welkom bij de NPO en staan NPO en omroepen open voor ideeën en suggesties van andere externe partijen en het publiek. Hiervoor is binnen deze portal een aparte pagina ingericht: Publieksactiviteiten. Die pagina biedt  allerlei opties om te participeren of bij te dragen aan de activiteiten van de NPO. Ook de talent– en ontwikkeltrajecten bij de NPO staan daar vermeld en er kunnen vragen worden gesteld.

Uiteraard staat het iedereen ook vrij om rechtstreeks een van de publieke omroepen of een televisieproducent met een programmavoorstel te benaderen.

Producenten die nog geen account hebben voor NPO Pitch kunnen zich hiervoor laten registreren via de inlogpagina van NPO Pitch. Alleen de publieke omroepen en Nederlandse televisieproducenten kunnen een account aanvragen voor NPO Pitch.

Voor het aanvragen van een gebruikersaccount door een producent gelden de volgende criteria:

 1. De producent is aangesloten bij de NCP (Vereniging van Nederlandse Content Producenten) en/of NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) en/of DDG (Dutch Directors Guild)
 2. Of – indien dit niet het geval is - heeft in de afgelopen vijf jaar aantoonbaar een of meerdere televisieproductie(s) gemaakt voor een landelijke Nederlandse publieke omroep of een landelijke Nederlandse commerciële omroep.

Per organisatie kan één account worden aangevraagd.

NPO zal de aanvraag zo snel mogelijk toetsen, waarna (indien wordt voldaan aan het bovenvermelde criterium) het gebruikersaccount wordt geaccordeerd.

Het gebruikersaccount is bestemd voor de contactpersoon met NPO, die daarmee tevens hoofdbeheerder namens de betreffende organisatie is. De hoofdbeheerder is geautoriseerd om interne accounts toe te wijzen/aan te maken. Deze interne accounts kennen twee varianten:

 1. Beheerder
 2. Gebruiker

De hoofdbeheerder én de beheerders kunnen programmavoorstellen (pitches) naar NPO versturen, desgevraagd aanvullende informatie toevoegen of een reeds verstuurd voorstel annuleren.

Gebruikers kunnen desgewenst pitches t.b.v. de hoofdbeheerder c.q. beheerders voorbereiden.

Interne accounthouders kunnen alle bij NPO aangeboden voorstellen van de eigen organisatie inzien en de status ervan bekijken.

Gevraagde gegevens bij aanvraag van een NPO Pitch account

Bij de aanvraag voor een NPO Pitch account dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:

 • Naam organisatie
 • Gegevens contactpersoon (naam, functie, emailadres, mobiel telefoonnummer) die bevoegd is namens de organisatie programmavoorstellen aan te bieden
 • Lidmaatschaap NCP/NAPA/DDG (aanvinkoptie)
 • Indien er geen sprake is van lidmaatschap van NCP/NAPA/DDG moeten de volgende (verplichte) velden worden ingevuld
  • Titel van een in de afgelopen vijf jaar geproduceerd programma
  • Genre
  • Naam publieke of commerciële omroep die het programma heeft uitgezonden
  • Uitzendjaar

Pitchvoorwaarden en omgangsregels

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van NPO Pitch als de aanbieder van programmavoorstellen zich akkoord verklaart met onderstaande pitchvoorwaarden, middels het aanvinken van een verklaring bij de aanvraag van een NPO Pitch account. Deze verklaring luidt als volgt:

Aanvrager van het account verklaart hierbij dat hij/zij:

 • bevoegd is om namens de opgegeven organisatie programmavoorstellen aan te bieden aan NPO en dat hij/zij en/of de opgegeven organisatie met (het aanbieden van) programmavoorstellen aan NPO geen inbreuk maakt/zal maken op (eigendoms)rechten van derden;
 • de programmavoorstellen exclusief aan NPO aanbiedt/zal aanbieden en gedurende de behandeling van het voorstel door NPO niet aan een andere partij zal aanbieden of zelf in gebruik zal nemen, anders dan nadat de aanbieder het aangeboden programmavoorstel in NPO Pitch heeft teruggetrokken;
 • door het aanbieden van programmavoorstellen NPO toestemming geeft deze programmavoorstellen (na een vrijblijvend oriënterend gesprek) aan een landelijke publieke omroep voor te leggen;
 • er mee bekend is dat het aanbieden van programmavoorstellen en het ontvangen van NPO daarvan, niets impliceert over het al dan niet bestaan van een format, de ontwikkeling van of tot een format en de verdeling van de rechten tussen coproducerende partijen;
 • programmavoorstellen vrij van schadelijke bestanden (zoals, maar niet beperkt tot, malware, virussen, worms en trojans) aanbiedt; en daarbij ook geen onredelijk of buitengewoon groot beslag wordt gelegd op enig infrastructuur van NPO; en
 • verantwoordelijk is voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het account en wachtwoorden waar dat van toepassing is en dat hij dit wachtwoord of andere toegangsinformatie tot het account, niet, tijdelijk of permanent, zal delen met welke andere derde dan ook en dat hij zelf verantwoordelijk is voor elk gebruik dat van de registratie bij NPO Pitch en van wachtwoorden, al dan niet met zijn instemming, wordt gemaakt en zal NPO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van het account of de wachtwoorden.

Van de aanbieder die in strijd handelt met deze verklaring kan de behandeling van programmavoorstellen worden gestaakt en de toegang tot - en het gebruik van - NPO Pitch worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van NPO.

Omgangsregels

NPO zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij de behandeling van aangeboden programmavoorstellen. NPO houdt zich daarbij aan de volgende omgangsregels:

 • Vertrouwelijkheid

Alle aangeboden programmavoorstellen worden door NPO vertrouwelijk behandeld. Als  DTV na het eerste gesprek met een producent van mening is dat een programmavoorstel zich goed leent voor verdere ontwikkeling, zal NPO de werktitel en de samenvatting van het programmavoorstel aan een omroep voorleggen, onder vermelding van de producent als aanbieder van het programmavoorstel.

 • Archivering

Alle programmavoorstellen worden bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NPO die geautoriseerd zijn om het betreffende programma-voorstel te bekijken.

 • Beveiliging
 • Alle programmavoorstellen worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding, op beveiligde servers bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk via een two factor authenticatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Authenticator.
 • Aansprakelijkheid

NPO sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het aanbieden van een programmavoorstel. NPO is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voor een producent die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van NPO Pitch, zoals, maar niet beperkt tot, het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de website, virussen, etc.

NPO kan de pitchvoorwaarden en omgangsregels op enig moment wijzigen door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. De producent moet dus zelf met enige regelmaat de website bezoeken en de pitchvoorwaarden en omgangsregels nalezen.

Uitleg Google Authenticator

Het inloggen op NPO Pitch kent vanwege beveiligingsdoeleinden een zogenaamde “two factor authenticatie”. Dit wil zeggen dat na het inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord om een tokennummer wordt gevraagd.

Bij NPO Pitch wordt dit tokennummer automatisch gegenereerd via Google Authenticator (GA). Om hiervan gebruik te maken is het van belang dat de GA-App op de mobiele telefoon wordt geïnstalleerd. Deze applicatie is gratis te installeren en beschikbaar op zowel iPhone als Android toestellen. Er is geen Google account voor nodig.

De stappen voor het installeren van de GA-App:

 1. Download de GA-App op je iPhone of iPad via de Apple-/Android-store.
 2. Open de GA App en druk op 'configuratie starten'
 3. Kies voor ‘streepjescode scannen’.
 4. De telefoon vraagt nu of GA de camera mag gebruiken. Accepteer dit.
 5. Bij de eerste keer dat in NPO Pitch wordt ingelogd, verschijnt een QR-code in beeld, die met de GA-App moet worden gescand. Dit is een eenmalige handeling.
 6. Vanaf nu zal bij het inloggen in NPO Pitch in de GA-App een 6-cijferige code zichtbaar zijn waarmee kan worden ingelogd.