Over NPO Over NPO
Overzicht

DV: wat we doen

De Directie Video (DV) draagt zorg voor de programmering, positionering en budgettering van:

 1. De lineaire televisienetten: NPO 1, NPO 2, NPO 3, NPO Zapp/Zappelin;
 2. De lineaire themakanalen NPO 1 extra, NPO 2 extra, en NPO Politiek en Nieuws;
 3. De on demand dienst NPO Start en NPO Plus en de online platforms npo.nl, npo3.nl, npozapp.nl, npozappelin.nl;
 4. De overige aan de programmering gerelateerde online activiteiten (sites en apps van programma’s, social media).

Verder draagt DV zorg voor:

 • Bewaken van de profielen van onze aanbodkanalen;
 • Ontwikkelen en uitvoeren van de programmeerstrategie;
 • Realisatie van de doelstellingen, waaronder wat hierover is vastgelegd in mediawettelijke regelgeving, het Concessiebeleidsplan en de Prestatieovereenkomst;
 • Het videobudget en de doelmatige inzet ervan;
 • Behandelen van nieuwe programmavoorstellen van omroepen en producenten;
 • Beoordelen van programmavoorstellen die door omroepen worden ingetekend;
 • Het bouwen van de programmaschema’s;
 • Continuïteit op de netten en promotie;
 • Bewaken van samenhang en coördinatie op en tussen de netten én mediaomgevingen (online/themakanalen);
 • Aankoopbeleid en verwerven rechten buitenlandse fictie;
 • Opstellen van het door de raad van bestuur te nemen plaatsingsbesluit (met het plaatsingsbesluit wordt besloten welk media-aanbod van welke omroep, op welk aanbodkanaal, wanneer, wordt geplaatst en welk budget daaraan wordt toegekend).

Prioriteiten en kaders
Programmeren is een continu proces, waarbij we  vooral op kwaliteit, publieke waarden, waardering en impact letten en in mindere mate op bereik en marktaandeel. Het Concessiebeleidsplan is maatgevend voor onze prioriteitenbepaling. Daarbij houdt DV oog voor de missies en maatschappelijke doelstellingen van de individuele omroepen en de publieke omroep als geheel, uiteraard binnen de kaders en doelstellingen van de publieke omroep én binnen de budgettaire ruimte.

Terug naar Home NPO MediaModule