Over NPO Over NPO
Overzicht

Hoe gaat het pitchen in z'n werk?

Programmavoorstellen worden via de NPO MediaModule (NMM) bij de Directie Video (DV) aangeboden, dus niet via mail, post of anderszins. Als voorstellen toch via de mail of per post binnenkomen, wordt de afzender verzocht het voorstel alsnog via NMM aan te bieden.

Het pitchproces

Schematisch gezien ziet het pitchproces er als volgt uit:

Toelichting pitchproces

  • Stap 1: Account aanvragen

Om van NPO MediaModule gebruik te kunnen maken, moet eerst een gebruikersaccount worden aangevraagd. Zie de criteria voor producenten op de pagina  Achtergrondinformatie NPO MediaModule. Zodra een account is toegekend, kunnen programmavoorstellen via NMM worden aangeboden. Na het verzenden van het voorstel, ontvangt de contactpersoon automatisch een e-mail ter bevestiging van ontvangst.

  • Stap 2: 1e beoordeling door NPO

DV bekijkt of het voorstel kan passen in de programmeerstrategie. Als dit niet het geval is, laat DV dit binnen zes weken weten en stopt NPO met de behandeling van het voorstel. Hiervoor wordt vanuit NMM een automatisch gegenereerde standaardmail verstuurd.

Bij een mogelijk kansrijk programmavoorstel van een producent, nodigt DV de producent uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  1. Wanneer DV na dit gesprek van oordeel is dat een voorstel in aanmerking kan komen voor verdere ontwikkeling, wordt een bij dit voorstel passende omroep benaderd (stap 3), daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de missie en identiteit van de betreffende omroep.

  2. Wanneer DV na dit gesprek van oordeel is dat het voorstel niet in aanmerking komt voor verdere ontwikkeling, stopt de behandeling van de pitch en wordt dit als statuswijziging gemeld via een e-mail notificatie. Een eventuele nadere toelichting daarop wordt in de NMM gegeven bij het betreffende voorstel.
  • Stap 3: NPO benadert omroep

DV benadert ingeval van 1. (zie hierboven) de omroep met het programmavoorstel en vraagt of deze als coproducent wil optreden. Daarbij zal DV, met uitzondering van de werktitel en de samenvatting van het voorstel, de door de producent in de NMM verstrekte informatie over het voorstel niet aan de beoogde coproducerende omroep beschikbaar stellen. NPO zal (via de workflow in de NMM) zo spoedig mogelijk aan de producent laten weten wanneer er interesse is van een omroep. De producent kan vervolgens zelf bepalen welke informatie hij aan de omroep verstrekt voor een gezamenlijk gesprek met DV.

Bij interesse van de omroep bespreekt DV samen met de omroep en de producent het programmavoorstel in relatie tot de te maken afspraken over budget, rechten en inhoudelijke kaders. Als dit gesprek tot afspraken leidt, worden deze afspraken door de omroep vastgelegd in het uiteindelijke contract tussen de producent en de omroep.

  • Stap 4a: Uitwerking voorstel door omroep en producent

Indien er een samenwerking met een omroep tot stand komt, zijn de omroep en de producent verantwoordelijk voor de uitwerking van het programmavoorstel met het oog op de intekening daarvan. Vervolgens tekent de omroep het uitgewerkte voorstel in.

NB. Alleen omroepen kunnen programma’s intekenen en hiervoor budget aanvragen. NPO kan geen budget toekennen aan externe partijen.

  • Stap 4b: Bij geen overeenstemming met omroep

Als geen overeenstemming met de omroep wordt bereikt, kan DV een andere omroep bij het programmavoorstel betrekken. Als hiervoor geen andere omroep gevonden kan worden, en DV nog steeds van mening is dat het programmavoorstel in aanmerking komt voor verdere ontwikkeling, kan de raad van bestuur de NTR belasten om in samenwerking met de producent de afspraken uit te werken, het programmavoorstel verder te ontwikkelen en het uitgewerkte voorstel in te tekenen bij de genremanager.

Als er geen overeenstemming met een omroep wordt bereikt, kan dit voor NPO aanleiding zijn de behandeling van het programmavoorstel te stoppen. Als NPO stopt met de behandeling van een voorstel, staat het de producent vanzelfsprekend nog steeds vrij om zelf een omroep met het voorstel te benaderen.

Terug naar Home NPO MediaModule