Over NPO NPO Start
Overzicht

Masterclass Gen Z

Hoe kan de publieke omroep content en diensten met impact ontwikkelen voor de tieners en vroeg adolescenten van vandaag? Om hier antwoord op te geven is het van belang om bekend te zijn met de denk- en doewereld van deze doelgroep én de toepassing hiervan.

Op 26 en 27 september van 9:00 – 17:00 organiseert NPO Innovatie een masterclass in het VondelCS te Amsterdam over dit onderwerp.

Voor wie?
Deze masterclass (t.w.v. EUR 1500) is in het bijzonder interessant voor o.a. innovatiemedewerkers en product developers en wordt gratis aangeboden aan 30 deelnemers (max twee mensen per (enkele) omroep). 

Onderwerpen:
De denk- en doe-wereld van tieners in Nederland 
De principes van customer discovery d.m.v. divergeren/convergeren proces 
De principes van customer journey mapping 
De principes van value proposition design 

Ook gaat iedere deelnemer op basis van het value proposition canvas een eigen idee concretiseren. 

Opbouw Masterclass
Dag 1:  Inspireren en activeren
Op deze dag staat inspiratie centraal. De dag bestaat uit twee onderdelen: een aantal sprekers (kennisdeling) en een Outside In Sessie (actief participeren).

Sprekers die al bekend zijn, zijn in ieder geval Jessica Piotrowski (co-auteur van Patti Valkenburgs Plugged in: How media attract and affect youth (UvA)) en Mark Mieras (wetenschapsjournalist & natuurkundige, gespecialiseerd in hersenonderzoek).

Dag 2: Maken
Op dag twee staat de interactie met de doelgroep centraal. Per team zal er een coach van Makerstreet Innovation aanwezig zijn die je door de dag heen begeleidt. We maken gebruik van het value proposition canvas, concretiseren aannames rond een idee in klantwaarden en gaan actief op zoek naar interactie met de doelgroep om deze te toetsen (customer discovery). Vervolgens nemen we de inzichten mee in het ‘ontwerp’ van het idee en visualiseren we deze in de vorm van een eindpresentatie die we voorleggen aan de doelgroep zelf.

Output
De output van de maakdag zijn uitgewerkte ideeën o.b.v. concrete interactie met de doelgroep tieners. Deze ideeën kunnen vervolgens opgenomen worden in het validatieproces van NPO Innovatie.

Teams
We werken tijdens de masterclass in groepen van minimaal drie en maximaal vijf deelnemers. Ieder team wordt versterkt door een designer/coach vanuit Makerstreet Innovation en de gehele dag wordt begeleid door een business design coach.