Over NPO NPO Start
Overzicht

Budget NPO-fonds

Beschikbaar budget

Het NPO-fonds heeft jaarlijks een budget van 16 miljoen.  Dit budget is voor 2017 onderverdeeld in:

  • 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie voor televisiedocumentaire (inclusief 6 ton voor de talentontwikkelingsprojecten Kids&Docs, IDFAcademy & NPO-fonds workshop en Teledoc-campus).

  • 7,7 miljoen voor ontwikkeling en productie van televisiedrama (inclusief 2,5 miljoen voor de talentontwikkelingsprojecten Kort!, One Night Stand en De Oversteek).

  • 8 ton voor ontwikkeling en productie van radiodrama en -documentaire (inclusief 2 ton voor talentontwikkelingsprojecten, o.a. Fluiten in het donker).

Ter verdeling van de beschikbare budgetten zijn voor televisiedrama en radiodrama/-documentaire jaarlijks vijf en voor televisiedocumentaire zeven rondes voorzien. Mocht aan het eind van het jaar een bedrag resteren, dan wordt een zogenoemde veegronde ingelast.

Klik hier voor de stand van zaken budget NPO-fonds op 14 november 2017.

Documentaire

Ontwikkeling 
Voor de ontwikkeling van een documentaire kan een aanvraag van maximaal € 25.000 worden gedaan, waarbinnen een scenariobijdrage van maximaal € 5.000 kan worden aangevraagd. Alleen in de ontwikkelingsfase kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd, voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage. Het gaat bij ontwikkeling om activiteiten als research, het schrijven van een filmplan en/of het maken van proefopnamen.

Productie
Voor de realisering van een documentaire kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd. Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal vier keer het GOS-bedrag toe.

Drama

Ontwikkeling concept/idee
Deze fase is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn om een scenario-aanvraag te doen.

Per 1 minuut aflevering kan € 50 worden aangevraagd. Voorbeeld: voor een jeugdserie van 8 x 25 = 200 minuten kan een bijdrage van 200 x € 50 = € 10.000 worden aangevraagd.

Het maximale bedrag dat in de conceptfase wordt uitgekeerd is € 25.000 voor 10 of meer afleveringen van 50 minuten.

Ontwikkeling scenario
Voor de ontwikkeling en uitwerking van een scenario kan een aanvraag worden gedaan. Dit is een aanvraag om de scenario's voor een serie helemaal uit te schrijven.

Schrijvershonorarium (afhankelijk van ervaring en in overleg met de omroep):

25 min € 5.000 - € 10.000 per aflevering 
50 min € 10.000 - € 15.000 per aflevering

Dramaturgische begeleiding:

25 min € 500 - € 1.000 per aflevering 
50 min € 750 - € 1.500 per aflevering

Alleen in de ontwikkelingsfase scenario kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd, voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage.

Productie
Er kan maximaal € 250.000 (voor jeugd maximaal € 350.000) per aflevering (van 50 minuten) worden aangevraagd bovenop het GOS-bedrag (geld op schema). Per serie geldt een maximumbedrag van
€ 1.000.000 per seizoen.
Er kunnen maximaal twee seizoenen van een serie worden aangevraagd bij het NPO-fonds. Een aanvraag voor een derde seizoen kan niet worden ingediend.
- Bij de indiening van een tweede seizoen van een serie kan een bedrag tot 50% van het maximaal aan te vragen bedrag worden ingediend, met daarbij een maximum van € 500.000.
- Echter geldt dat indien een serie eerder door het Mediafonds is gehonoreerd, deze nog éénmaal voor het maximaal aan te vragen bedrag kan worden ingediend bij het NPO-fonds. Daarna kan er geen nieuw seizoen worden ingediend.
- Voor een tweede seizoen van een serie kan geen ontwikkelingsaanvraag - concept/idee ingediend worden.

Radio 

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een separate aanvraag worden gedaan. Het gaat hierbij om activiteiten als research, proefopnamen en/of ordening.

Productie
Voor de realisering van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een aanvraag worden gedaan. Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht, of tenminste 10% van het te financieren bedrag. Een bijdrage van het NPO-fonds wordt toegekend tot maximaal 90% van het tekort op de goedgekeurde begroting dat resteert na aftrek van andere inkomsten voor het project. Ontwikkelingskosten, opgevoerd in de productiebegroting, zijn subsidiabel voor zover deze niet eerder door een bijdrage van het NPO-fonds, de omroep of andere derden, met uitzondering van de externe producent, zijn gefinancierd.