Over NPO NPO Start
Overzicht

Actueel

Recent gepubliceerd:

Indiendata 2018

Documentaire (ontwikkeling en productie)*
23 januari 12:00 uur
6 maart 12:00 uur
17 april 12:00 uur
5 juni 12:00 uur
21 augustus 12:00 uur
2 oktober 12:00 uur
6 november 12:00 uur
18 december 12:00 uur veegronde
 
Drama (ontwikkeling en productie)*
23 januari 12:00 uur
6 maart 12:00 uur
5 juni 12:00 uur
21 augustus 12:00 uur
6 november 12:00 uur
18 december 12:00 uur veegronde
 
Radio (ontwikkeling en productie)*
23 januari 12:00 uur
6 maart 12:00 uur
5 juni 12:00 uur
21 augustus 12:00 uur
6 november 12:00 uur
18 december 12:00 uur veegronde
 
 * Aanvragen uitsluitend sturen naar npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.


Veegronde

De veegronde is een extra ingelaste toekenningsronde van het NPO-fonds (mits er aan het eind van het jaar budget over is) en is uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die niet eerder ingediend konden worden omdat het budget voor betreffend (sub)genre gedurende het lopende kalenderjaar uitgeput is geraakt.
  • Aanvragen die in een ronde positief zijn beoordeeld, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was vanwege het totaal aan positief beoordeelde aanvragen.

Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar eind november.

 

Uitputting budget (sub)genre 

  • Als het budget voor een bepaald (sub)genre voor de resterende periode van een kalenderjaar uitgeput is, kunnen aanvragen voor dit (sub)genre niet meer tijdens de reguliere rondes worden aangeboden. Aan het eind van het jaar kunnen deze aanvragen alsnog worden ingediend tijdens de veegronde, mits er aan het eind van het jaar budget over is.
  • Als ten tijde van een ronde een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden: indiening in een volgende ronde, indiening in veegronde of indiening in nieuw kalenderjaar. Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.