Over NPO Over NPO
Overzicht

Mediapact Respectvol Samenwerken

NPO is een van de initiatiefnemers van het Mediapact Respectvol Samenwerken. Dit pact is bedoeld tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en vóór een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. De andere initiatiefnemers van dit pact zijn RTL, Talpa Network, EMG, NEP en NCP.

Ketenbreed
Met het convenant maakt de mediasector zich sterk voor de veiligheid van alle medewerkers van omroepen, zenders, producenten en facilitaire bedrijven - inclusief freelancers - maar ook van deelnemers, gasten en andere betrokkenen bij programma’s. Op elk niveau en in elke schakel van de keten. Het pact is een aanvulling op andere stappen die de organisaties op dit gebied hebben gezet, zoals de aansluiting bij MORES.online (het onafhankelijke meldpunt voor ongewenst gedrag in de creatieve sector), het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het wijzen op de beschikbaarheid van interne en externe vertrouwenspersonen.

Eenduidig
Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken, vinden de initiatiefnemers. Eenduidigheid over gewenst gedrag is daarom heel belangrijk. Het mediapact is bedoeld om die eenduidigheid te geven. Daarnaast moet iedereen zich erdoor gesteund voelen, om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken.

Lange termijn
Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De concrete acties concentreren zich rond drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

Meer informatie
Meer informatie over het Mediapact Respectvol Samenwerken is te vinden op de website respectvolsamenwerken.nl.

Bekijk hier de videoboodschap van de initiatiefnemers: