Over NPO Over NPO
Overzicht

Informatieverzoek transparantieverplichting

Dit formulier biedt de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben, conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca).  

De rapportage zal niet worden verstrekt indien u geen maker (dan wel uitvoerend kunstenaar) bent, geen significante bijdrage aan het Programma hebt geleverd en/of u ten tijde van de productie van het Programma in dienst was bij de producent/omroep. 

Tevens wordt de rapportage niet verstrekt als met de exploitatie van het Programma een exploitatie-opbrengst van minder dan het drempelbedrag is behaald. 

Indien u in aanmerking komt voor de rapportage zal deze naar verwachting begin 2023 naar het door u opgegeven e-mailadres worden verstuurd.

Voor vragen kunt u terecht bij de omroep, de contactgegevens vindt u op de website van de omroep. 

Toelichting:

  • maker: is degene die een eigen werk tot stand heeft gebracht, dat zich kenmerkt door vrije en creatieve keuzen van deze persoon;
  • de uitvoerend kunstenaar: de toneelspeler, zanger, musicus, danser, acteur en iedere andere persoon die een werk of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op andere wijze uitvoert;
  • significante bijdrage: een belangrijke artistieke bijdrage, (mede)bepalend voor de inhoud en vorm van het media-aanbod, doorslaggevend in de toon en inhoud;
  • drempelbedrag: totale inkomsten van € 1000,-- per jaar.

 

Contact

Voornaam maker
Achternaam maker
E-mail maker/ gemachtigde
Indien verzoek wordt gedaan door gemachtigde: details van de gemachtigde (naam, firma).

Omroep

Producent

Indien de omroep niet de producent was: wie was de producent?

Programma

Naam van het programma
Indien serie: welk(e) seizoen(en)?
In welk jaar is dit geproduceerd?
Beschrijf de vervulde functie(s) in dit programma, b.v. regisseur, acteur, componist.
Beschrijf de bijdrage die is geleverd is bij deze functie(s).

Diversen

Over welke periode(s) wordt rapportage gevraagd (per kalenderjaar, va. -juni- 2022)?
Eventuele opmerkingen/ toelichting voor het verzoek.

Akkoord

  • Ik verklaar dat ik de maker ben zoals ingevuld in het formulier, of als agent / vertegenwoordiger gemachtigd ben door deze maker.
  • Ik verklaar dat ik niet in loondienst was voor de genoemde functie(s).
  • Ik verklaar dat mijn bijdrage voldoet aan de bij de toelichting genoemde definitie van significante bijdrage.
  • Ik verklaar dat ik alle informatie die aan mij wordt verstrekt strikt vertrouwelijk zal behandelen en deze niet zal publiceren en/of delen met derden.
  • Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens, uitsluitend bedoeld om de rapportage te kunnen verzorgen. Deze gegevens worden opgeslagen in het rechtenmanagementsysteem dat gebruikt wordt door de betreffende omroepen en wordt gefaciliteerd door Dutch CORE. Deze gegevens worden bewaard zolang er rapportage verzocht / verzorgd wordt, met een minimumperiode van 5 jaar om de rapportage te kunnen (blijven) verzorgen.
  • Om ervoor te zorgen dat we de gegevens over en aan de juiste persoon verstrekken is voor het verzorgen van de rapportage verificatie middels een identiteitsbewijs van de maker verplicht. Hiervoor zal per e-mail contact worden opgenomen. Ik ga ermee akkoord dat ik voor betreffende maker een afbeelding van een geldig identiteitsbewijs zal sturen wanneer daar om wordt gevraagd. Scherm daarbij BSN en pasfoto af (bv. mbv. Kopie-ID app).  Na het verifiëren van de identiteit zal de afbeelding worden verwijderd.