Over NPO Over NPO
Overzicht

Evaluatie Fair Practice Code

Op 1 december 2020 is de Fair Practice Code Publieke Omroep (FPC) in werking getreden. Deze Code zorgt voor eerlijke tarieven voor ZZP’ers, die opdrachten vervullen voor landelijke en regionale publieke omroepen. Na bijna twee jaar ervaring met de FPC te hebben opgedaan, is het tijd voor een evaluatie. Hiermee willen we achterhalen of de Code voldoet, of dat er aanpassingen nodig zijn.

Vragenlijst
De evaluatie, in de vorm van een online vragenlijst, richt zich op de drie groepen die in de praktijk met de FPC te maken hebben. Dit zijn uiteraard de ZZP’ers zelf en de omroepen en producenten die ZZP’ers inzetten voor hun publieke omroepproducties. De eerste vraag bepaalt direct welk pad je binnen de vragenlijst bewandelt: als opdrachtnemer/zzp’er, als producent of als omroepmedewerker. Hierdoor worden de resultaten ook gescheiden van elkaar verzameld. Deelname is geheel anoniem.

Vul de lijst op tijd in!
We stellen ieders medewerking zeer op prijs. Maar wacht niet te lang! De responstermijn loopt af op maandag 21 november a.s.