Over NPO Over NPO
Overzicht

Programmeringstatuut

De NPO vindt het belangrijk dat programmamedewerkers en redacties goed geïnformeerd worden over de achtergronden van programmatische keuzes. Wat zijn de overwegingen bij een jaarplan? Waarom is een plaatsingsbesluit genomen? Daarom hebben wij in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een Programmeringsstatuut opgesteld. Hiermee sluiten wij ook aan de wens van de Tweede kamer die bij de behandeling van de Mediawet de wens uitsprak dat de NPO meer transparantie zou betrachten rondom haar besluitvorming.

In het programmeringsstatuut staat hoe NPO de programmamedewerkers van de omroepen informeert over de achtergronden van het programmeringsbeleid. Ook beschrijft het Statuut hoe de programmering van de NPO in de praktijk tot stand komt en hoe de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van NPO en de omroepen zijn verdeeld. Op deze pagina kun je meer lezen over het Programmeringsstatuut en vind je een samenvatting van het Concessiebeleidsplan en het Coördinatiereglement.