Over NPO Over NPO

Privacy NPO Start App

Verwerking van persoonsgegevens om advertenties te kunnen tonen

De NPO Start App van de Nederlandse Publieke Omroep laat u advertenties in de vorm van Ster-videoboodschappen zien. De inkomsten uit deze advertentieboodschappen gaan naar het Ministerie van OCW. Dit geld wordt gebruikt voor de mediabegroting. De mediabegroting wordt gebruikt om (een deel van) de publieke omroep en diverse andere publieke media-instellingen te financieren.

Hieronder staat beschreven wat er gebeurt als u wel (paragraaf 1) of geen (paragraaf 2) toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden.

1. Indien u wel toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden

Indien u toestemming geeft aan NPO om uw persoonsgegevens te laten gebruiken voor advertentiedoeleinden tijdens het gebruik van de NPO Start app, gebeurt het volgende.

U krijgt dan advertenties in de vorm van videoboodschappen te zien die zijn gebaseerd op het reeds bestaande profiel dat adverteerders eerder al van u hebben samengesteld (bij verkoop van de advertentieruimte met gebruik van zogenaamde programmatic advertising technologie) of advertenties die gebaseerd zijn op het televisieprogramma dat u gaat bekijken (bij directe verkoop van advertentieruimte en soms ook bij programmatic advertising).

A. Programmatic advertising
Bij programmatic advertising wordt door middel van een geautomatiseerd veilingsysteem ‘real time’ een reclame videoboodschap aan een app-gebruiker gekoppeld. Daarbij zijn derde partijen betrokken zoals de adverteerders zelf, door hen ingeschakelde advertentienetwerken en technologiepartners zoals ad servers, supply side platforms en demand side platforms (meer informatie over deze partijen vindt u onder ‘Partijen betrokken bij programmatic advertising’).

Op het moment dat u een plek in de NPO Start app bezoekt waarbij advertentieruimte hoort, wordt deze advertentieruimte, in tienden van seconden, aangeboden aan de partijen in de programmatic advertising keten. Vervolgens wordt op basis van de advertentieomgeving of (meer gebruikelijk) op basis van een reeds bestaand profiel van u een advertentie aan u vertoond. In het laatste geval gebruiken adverteerders het advertentie ID van uw mobiele apparaat om te kijken of bij hen reeds een profiel van u bestaat. De adverteerder kan dan zijn profiel verrijken en kan er op basis van het profiel voor zorgen dat er relevante  advertenties (op basis van uw profiel) worden getoond.

In de gepersonaliseerde videoboodschap die daarna geplaatst wordt, wordt een technologische oplossing meegenomen die meet of de videoboodschap wordt bekeken, hoe lang deze wordt bekeken en of wordt doorgeklikt naar de omgeving van de adverteerder. Door het gebruik van een dergelijke technologie is het onder andere mogelijk om te voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt.   

B. Directe verkoop van advertentieruimte
Een deel van de videoboodschappen wordt niet uitgeplaatst via programmatic advertising, maar via directe verkoop. In die gevallen wordt door adverteerders direct advertentieruimte ingekocht bij Ster. Dan wordt op basis van het programma dat je gaat bekijken en van de gegevens van je apparaat bepaald welke videoboodschap je te zien krijgt. Het gaat daarbij dus niet om gepersonaliseerde boodschappen, maar om boodschappen die op de omgeving gericht zijn waarin de advertentie te zien is (zoals het televisieprogramma dat bekeken wordt of het genre daarvan).

Bij deze manier van uitplaatsen is, naast de adverteerder zelf, enkel de ad-server van Ster betrokken, namelijk DoubleClick for Publishers (Google). Hoewel de advertentie niet wordt geplaatst op basis van het profiel dat bij uw advertentie ID hoort, verkrijgen de partijen die deelnemen aan deze wijze van adverteren (de adverteerder en Google) ook het advertentie ID van uw mobiele apparaat. Daarmee kunnen zij het profiel dat zij al eventueel in hun bezit hebben verrijken of een nieuw profiel opbouwen.

C. Partijen betrokken bij de online advertising
De videoadvertenties die via programmatic advertising worden geplaatst, worden verhandeld in een besloten veilingsysteem. De partijen die binnen dit systeem werken zijn onder andere:
  • Advertentienetwerken: partijen die namens de adverteerders in de programmatic advertising keten optreden;
  • Het Ad-serving-systeem: de partij die de bewuste advertentie in de app plaatst (DoubleClick for Publishers (Google)),
  • Supply side platforms: Platforms van de aanbieders van advertentieruimte, ook wel SSP’s genaamd,
  • Demand side platforms: Platforms van de partijen die een advertentie willen uitplaatsen, ook wel DSP’s genaamd; en
  • Verificatie partners: Partijen die bijvoorbeeld bijhouden of er sprake in van echte kijkers en geen bots
  • Individuele adverteerders
Bij de directe verkoop van videoboodschappen zijn naast Doubleclick als ad-serving-systeem enkel de individuele adverteerders betrokken.

De namen van de hierboven beschreven partijen die bij het uitplaatsen van advertenties in de NPO app betrokken kunnen zijn, worden onderaan deze paragraaf opgesomd.

Ster legt direct of indirect contractuele verplichtingen over de omgang met persoonsgegevens op aan de binnen het besloten veilingsysteem toegelaten partijen en aan de partijen die meedoen aan de directe verkoop. Via deze overeenkomsten worden deze partijen onder andere verplicht zich te houden aan de wettelijk bepaalde regels bij het gebruik van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door deze partijen, kunt u op de naam van de desbetreffende partij klikken. De link brengt u naar de privacy-verklaring van die partij.

Advertentienetwerken en ad-serving systemen:

 SSP:

 DSP’s:

Verificatie partners:

DoubleClick for Publishers (Google)

SpotX

DoubleClick Bid Manager

MOAT

 

 

AdForm

DoubleVerify

 

 

Videology

IAS

 

 

Bidswitch

 

 

 

Adobe

 

 

 

Mediamath

 

   

Adscience

 

 

 

The Trade Desk

 


2. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden

Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden, zult u nog steeds videoboodschappen te zien krijgen. Deze videoboodschappen worden uitgeplaatst door Ster, zonder tussenkomst van de partijen genoemd onder kopje C (“Partijen betrokken bij de online advertising”). De videoboodschappen worden volledig willekeurig geplaatst, zonder het gebruik van enig ID van uw mobiele telefoon, informatie over het programma dat u bekijkt of profielen.

Privacy instellingen op mobiele apparaten
Mocht u meer willen weten over hoe mobiele apparaten omgaan met uw Privacy en hoe u zelf de instellingen daarvan kunt aanpassen, bekijk: