Over NPO NPO Start

opent jouw wereld

scroll naar beneden

Voor iedereen

Nederland verder brengen, daar zet de NPO zich voor in. Door begrip van zaken en voor elkaar te stimuleren. Met content die prikkelt en nieuwsgierig maakt. Onafhankelijk, en voor iedereen.

Het hele verhaal

Om 17 miljoen Nederlanders dichter tot elkaar te brengen, vertelt de NPO het hele verhaal. Over de wereld om ons heen en over elkaar. De NPO is voor veel Nederlanders de dagelijkse bron van informatie, inspiratie en ontspanning. We brengen verschillende verhalen vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden. En zijn een podium waar Nederland zijn taal, cultuur en identiteit viert.

Onmisbaar

De NPO beweegt continu met de tijd mee. We betrekken actief het Nederlandse publiek bij onze programma’s en activiteiten. Zo ontstaat er meer begrip van zaken en begrijpen we elkaar beter. Dat brengt Nederland verder. En dat maakt de NPO onmisbaar voor Nederland en voor alle Nederlanders.

Impact

De NPO weet Nederland niet alleen te bereiken maar ook te raken. Zodanig dat het echt binnenkomt en iets teweeg brengt. Met maatschappelijke of persoonlijke impact. Als aanjager van het gesprek van de dag of als basis voor persoonlijke gesprekken, gedachten en gevoelens.

Verbinding

De NPO verruimt de blik en geeft een andere kijk. We willen verhalen vertellen vanuit verschillende perspectieven. Dat creëert begrip en respect en verbindt Nederlanders met elkaar en met Nederland. Oud en jong, links en rechts, gevestigden en nieuwkomers.

Van waarde

Dagelijks is de NPO van waarde voor de Nederlandse samenleving. We zijn agendasettend en stimuleren het maatschappelijke debat. We bevorderen de deelname aan cultuur, bieden waardevolle content voor het onderwijs en zijn een belangrijke levensader voor de creatieve sector.