Over NPO NPO Start
Overzicht

Tjibbe Joustra

Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties

  • Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter Raad van Toezicht, (bezoldigd)
  • Koninklijke Bibliotheek, voorzitter Algemeen Bestuurscollege, (bezoldigd)
  • Meermanno, voorzitter Raad van Toezicht , (onbezoldigd)
  • Letselschade Raad, voorzitter, (bezoldigd)
  • Dutch Milk Foundation, voorzitter, (bezoldigd)
  • G4S Group, voorzitter Raad van Advies, (bezoldigd)
  • Autoriteit Persoonsgegevens, lid Raad van Advies, (onbezoldigd)
  • Stichting Maatschappij en Veiligheid, lid Bestuur, (onbezoldigd)
  • Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter Raad van Toezicht, (onbezoldigd)
  • Stichting AgriNL, voorzitter Bestuur, (bezoldigd)