Over NPO NPO Start
Overzicht

Eelco de Boer

Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie
Eelco de Boer Management BV
Interim bestuurder

Nevenfuncties

  • TenneT GmbH, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
  • EDSN BV, lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Commissie (bezoldigd)
  • Hoofddirectie Rijkswaterstaat, voorzitter Raad van Advies (onbezoldigd)
  • Windpark Fryslan Holding BV, Chief Executive Director (bezoldigd)