Over NPO NPO Start
Overzicht

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van de NPO-organisatie ligt in handen van de raad van bestuur en de directie. De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Klik hier voor het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.