Over NPO NPO Start
Overzicht

Privacyverklaring

NPO biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

1. Voor wie geldt dit privacystatement?
2. Welke persoonsgegevens gebruikt NPO?
3. Voor welke doelen verwerkt NPO persoonsgegevens?
4. Uw rechten/ Inzageverzoek

NPO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op NPO rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Voor wie geldt dit privacystatement?
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de NPO websites: www.npo.nl, www.npo3.nl, www.nporadio1.nl, www.nporadio2.nl, www.npo3fm.nl, www.nporadio4.nl, www.nporadio5.nl en www.npofunx.nl, www.nposoulenjazz.nl, www.npozapp.nl en www.npozappelin.nl inclusief eventueel bijbehorende NPO apps en hbbtv. Daarnaast geldt dit privacy statement voor radioluisteraars die contact hebben of meedoen met acties van de NPO radiozenders, bijvoorbeeld het bellen naar de radiostudio.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens
NPO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via:
NPO websites: www.npo.nl, www.npo3.nl, www.nporadio1.nl, www.nporadio2.nl, www.npo3fm.nl, www.nporadio4.nl, www.nporadio5.nl en www.npofunx.nl, www.nposoulenjazz.nl, www.npozapp.nl en www.npozappelin.nl inclusief eventueel bijbehorende apps, hbbtv, acties van de NPO radiozenders.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de NPO uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van de NPO persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
In alle gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen, leggen wij hieronder uit.

 

Welke persoonsgegevens gebruikt NPO?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes.

NPO verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Inbelgegevens: Dit zijn gegevens over het inbellen naar de radiostudio zoals uw telefoonnummer waarmee u naar de studio belt, gegevens over hoe vaak u hebt gebeld en de laatste keer dat u naar de studio heeft gebeld.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u NPO via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan NPO-websites en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

NPO ID en NPO Plus gegevens
Naast bovenstaande gegevens, worden bij gebruik van NPO ID en NPO Plus de volgende gegevens verwerkt:

Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een website van NPO, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Favoriete muziek, films en programma’s: Dit zijn de gegevens die u opslaat over uw favoriete muziek, films en programma’s bij NPO.

Leeftijd: deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.

Gebruiksgegevens NPO ID en NPO Plus: Dit zijn gegevens over het gebruik van de verschillende diensten van NPO wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn NPO id. Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s van NPO die zijn bezocht en welke video’s zijn bekeken of waar u bent gestopt met kijken in een uitzending om klater van dat punt te kunnen beginnen met verder kijken.

Betaalgegevens: Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen zijn voldaan in geval van een abonnement op NPO Plus.

Voor vragen over  uw  NPO Start account kunt u terecht bij de Service afdeling. Voor beeindiging van uw account kunt u direct naar Abonnement NPO Plus opzeggen.

 

Voor welke doelen verwerkt NPO persoonsgegevens?

NPO id en NPO Plus
Wanneer u een NPO id en NPO Start (Plus) account aanmaakt, gebruiken wij uw contactgegevens en inloggegevens, opgeslagen favoriete programma’s, apparaat gegevens en gebruiksgegevens om het gebruik te optimaliseren, om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen en zodat u op verschillende apparaten verder kunt kijken. In het instellingenmenu kunt u het gebruik van uw kijkgedrag voor het doen van persoonlijke aanbevelingen uitzetten. Een aantal samenhangende functionaliteiten vervalt daarmee (onder meer het inzicht uw kijkhistorie en de mogelijkheid om op andere devices verder te kijken). U ontvangt dan nog wel algemene aanbevelingen. Leeftijdsgegevens worden optioneel gevraagd in verband met de Kijkwijzerclassificatie, het aangaan van een betaal abonnement (ingeval van NPO Plus) en om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen.

Voor NPO Plus is het bovendien nodig dat betaalgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van de facturatie en betalingen.

NPO 3
Contactformulieren
Via de website van NPO 3 kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van NPO 3. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Prijsvragen
NPO 3 organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Oproepformulier
Hierbij worden bezoekers opgeroepen om op verschillende wijze in actie te komen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres.

NPO 3 Aftertalk
In de AfterTalk website kunt u napraten na uitzendingen, bijvoorbeeld met een panel of gasten uit de uitzending. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij enkel uw (voor)naam.

NPO3Lab
Aanmelden voor 3 lab, inschrijven voor een pitch voor nieuwe tv formats. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer

Zapp.nl en Zappelin.nl
De websites van Zapp en Zappelin richten zich op kinderen onder de zestien jaar. Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is de toestemming van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers nodig wanneer persoonsgegevens van kinderen gebruikt worden.

NPO wil graag kinderen de mogelijkheid geven om mee te doen met acties en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met het vragen van toestemming aan kinderen via de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Hieronder leggen wij uit hoe NPO met het vragen van toestemming bij kinderen omgaat.

Toestemming bij kinderen:
Zappelin richt zich op kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Bij deze kinderen wordt ervan uitgegaan dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven. Daarom richt de website van Zappelin zich tot de ouders of wettelijk vertegenwoordigers bij de verwerking van persoonsgegevens.

Zapp richt zich op kinderen tussen 6 en 16 jaar. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid persoonsgegevens die worden verzameld vragen wij op drie manieren toestemming aan kinderen:

1. Toestemming door het plaatsen van een ‘vinkje’:
Bij het verwerken van een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals het vragen van de naam en e-mailadres van het kind bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind.

2. Toestemming en informeren ouders of wettelijk vertegenwoordigers:
Bij het verwerken van meer persoonsgegevens, zoals de leeftijd, het adres of het digitaal opsturen van tekeningen bij prijsvragen, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind en het sturen van een e-mail aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om hen te informeren over de inschrijving.

3. Toestemming en voorafgaande goedkeuring ouders of wettelijk vertegenwoordigers:
Bij het verwerken van meer persoonsgegevens, zoals foto’s of de mogelijkheid een profiel aan te maken, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind en het sturen van een e-mail aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers zodat zij voorafgaande goedkeuring aan de inschrijving kunnen geven.

Zapp / Zappelin Contactformulieren
Via de websites van Zapp en Zappelin kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van Zapp en Zappelin. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Zapp Periodieke acties
Bij Zapp en Zappelin worden regelmatig online-acties gehouden, zoals het meedoen aan prijsvragen, het veilen en bieden op producten, het uploaden van foto’s en filmpjes en het reageren op programma’s.

Voor het meedoen aan prijsvragen is het nodig om de contactgegevens en leeftijd van het kind te verwerken. Wanneer foto’s of filmpjes geüpload worden naar de website of wanneer reacties op programma’s worden geplaatst via de website dan verwerken wij naast de naam en e-mailadres van het kind ook deze foto’s, filmpjes en reacties. Bij het veilen van producten wordt de naam en e-mailadres van het kind verwerkt.

Zapp-nieuwsbrief
Via de website van Zapp kan een kind zich aanmelden voor een nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over activiteiten van Zapp en de omroepen. De nieuwsbrieven kunnen, naast de bij Zapp gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten van de publieke omroep bevatten. Met het aanmelden voor de nieuwsbrief verwerken wij de naam en e-mailadres van het kind. Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

Jarig
Het is mogelijk om kinderen te feliciteren met hun verjaardag via de website van Zappelin. Hiervoor is het nodig om, naast de naam en e-mailadres van de persoon die het kind wil feliciteren, de naam van het kind, het e-mailadres, de geboortedatum en leeftijd, een foto en een begeleidende tekst zoals ‘gefeliciteerd lieve…’ te verwerken.

NPO Radio
Periodieke acties

Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren via de radio. Met prijsvragen worden de contactgegevens en de gewonnen prijs verwerkt van de prijswinnaar en deelnemers. Met het stemmen op uw favoriete muziek worden naast uw contactgegevens ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Met het feliciteren van iemand worden de naam en geboortedatum van die persoon verwerkt. Met het veilen van producten worden uw naam en e-mailadres verwerkt en het geveilde bedrag van de hoogste bieder. Voor alle acties wordt een bewaartermijn vastgesteld en is er beleid op het vernietiging van deze persoonsgegevens. 

Evergreen Top1000
Met het stemmen op uw favoriete Evergreens worden naast uw emailadres en naam ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Aanvullend en niet verplicht kunt u uw leeftijd en locatie bekend maken. Radio 5 gebruikt deze data om analyses te maken, die worden gedeeld op zender en online.  Voorbeelden daarvan zijn: hoeveel procent van de mannen stemt op een zangeres, of hoeveel procent van de stemmers uit Goes stemt op Blof. Deze gegevens worden direct na afloop van de Evergreen Top 1000 uitzendingen, maar uiterlijk na een maand, verwijderd.

Top 2000
Met het stemmen op uw favoriete nummers voor de Top 2000 worden naast uw emailadres en naam ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Aanvullend en niet verplicht kunt u uw leeftijd en locatie bekend maken. NPO Radio 2 gebruikt deze data om analyses te maken, die mogelijk worden gedeeld op zender, tv en online.  Voorbeelden daarvan zijn: hoeveel procent van de vrouwen stemt op Nederlandse nummers of hoeveel procent van de stemmers uit Zeeland stemt op Blof. Deze gegevens worden direct na afloop van de Top 2000 uitzendingen, maar uiterlijk na een maand daarna, verwijderd.

Stemmen voor deTop 2000 en jonger dan 16?
Ook jongeren onder de 16 kunnen stemmen voor de Top 2000. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt waar de wet extra aandacht voor vraagt. Vraag toestemming aan je ouders/verzorgers om te mogen stemmen. Het e-mailadres is het enige direct identificeerbare persoonsgegeven dat van de stemmer wordt gevraagd, NPO Radio 2 ziet erop toe dat dit alleen wordt gebruik om dubbel stemmen te voorkomen.

3FM Serious Request
3FM hanteert een aanvullend privacy statement voor Serious Request. Deze is te vinden via de website van 3FM Serious Request.

Nieuwsbrieven
Via de websites kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante informatie over gerelateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

NPO Radio 2 Whatsapp service voor muziekliefhebbers
Op NPO Radio 2 kunt u zich aanmelden voor de gratis WhatsApp service voor muziekliefhebbers. Hiervoor kunt u zich eenvoudig aan en afmelden. De procedure staat uit gelegd op https://www.nporadio2.nl/whatsapp 

Bellen, berichten en foto’s sturen naar de studio
Bij het bellen naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij gebruiken we uw contactgegevens en inbelgegevens. Wanneer u via uw apparaat foto’s, video’s of tekstberichten met ons deelt verwerken wij naast uw contactgegevens, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, deze foto’s, filmpjes, apps, sms en mms berichten.

NPO Campus
Op NPO Campus kun je  een demo insturen, zo kan NPO Radio nieuw talenten ontdekken. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer

Reactiemodule
Via de NPO radio reactiemodule hebben bezoekers de mogelijkheid een reactie achter te laten op een bericht. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Contactformulieren
Via de NPO radio website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van NPO3. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Oproepformulier
Hierbij worden bezoekers opgeroepen om op verschillende wijze in actie te komen. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

FunX – registratie op de website
Bezoekers kunnen zich registreren zodat ze niet telkens opnieuw hun gegevens hoeven in te voeren wanneer ze mee willen doen aan winacties op de website. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer (niet verplicht)

Hbbtv
Via een TV met een internetverbinding is het, afhankelijk van uw TV abonnement en aansluiting (zie: http://drukoprood.nl), mogelijk om via ‘de rode knop’ in een interactieve webomgeving van de NPO te komen. Hier is meer informatie over het huidige programma en de NPO Gemist video’s  te vinden, deze techniek heet HbbTV. Om het gebruik van HbbTV te analyseren registreren we geanonimiseerde bezoek-data, vergelijkbaar met de NPO website analyse. Dit doen we om te bepalen hoeveel mensen de interactieve omgeving openen en welke onderdelen van hiervan het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Daarnaast is het onderdeel van de (wettelijke) taak van de Publieke Omroep om te rapporteren over onze prestaties. Voor de metingen gebruikt NPO eigen software.

NPO Publieksonderzoek
Om te weten wat u vindt van ons aanbod en dienstverlening (bijv. ondertiteling) laat NPO regelmatig onderzoeken uitvoeren onder het Nederlands publiek. De hierbij verzamelde persoonsgegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en nooit gedeeld met externe partijen. Bij alle communicatie kunt u ervoor kiezen niet langer deel te nemen en uw gegevens te laten verwijderen.

Solliciteren bij NPO
De NPO hecht waarde aan privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met CV, motivatie en overige persoonsgegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw geschiktheid voor de vacante functie(s) goed te kunnen beoordelen. We delen deze gegevens alleen met NPO-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. We zullen nooit aan derden deze gegevens verstrekken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zodra de sollicitatieprocedure is afgerond, zullen wij binnen 4 weken uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen.

NPO Publiekspitch
In 2019 organiseert de Nederlandse Publieke Omroep voor het eerst een nationale publiekspitch. Het publiek krijgt hiermee de gelegenheid om rechtstreeks bij NPO programma-ideeën aan te bieden. Op deze pagina kan het publiek via een formulier aangeven geïnformeerd te worden over de start van de inschrijving.

NPO Helpdesk
Wanneer u klachten en opmerkingen heeft over radio-tv ontvangst, storingen of andere opmerkingen, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking. Voor klachten en opmerkingen over onze websites verwerken we ook uw Browser versie.

NPO op sociale media
NPO heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. De NPO verwerkt geen persoonsgegevens van u via sociale media. NPO verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van NPO te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt NPO u graag op de hoogte van programma’s van de Nederlandse publieke omroep. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook en Instagram. NPO bepaalt hierbij vooraf een doelgroep, zonder dat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De advertenties worden door Facebook en Instagram aangeboden aan hun gebruikers die tot de doelgroep behoren. NPO verstrekt dus geen persoonsgegevens aan Facebook en Instagram. Er worden door Facebook en Instagram wel door hen verzamelde persoonsgegevens verwerkt om de advertenties te vertonen en bij te houden welke advertentie u als gebruiker heeft gezien. Zo krijgt u niet steeds dezelfde advertentie.


Klikgedrag en Cookies
Dit betreft persoonsgegevens ten behoeve van het meten van klikgedrag. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer.

De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.

Een voorbeeld van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Comscore, Adobe, Kantar Spring, en verwerkers zoals Gfk. Ze zullen die gebruiksgegevens over onze gebruikers ook leveren aan de Stichting Kijkonderzoek (SKO) voor het kijkonderzoek dat SKO in opdracht van NPO uitvoert. Klik hier voor het privacy statement van SKO.

Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.Uw rechten/ Inzageverzoek
U kunt NPO op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan: NPO, t.a.v. Afdeling GRC t.n.v. Privacy Officer, Bart de Graaffweg 2, postbus 26444, 1202 JJ Hilversum of e-mail privacy@npo.nl.
Om uw verzoek in behandeling te nemen moet NPO uw identiteit kunnen vaststellen, u kunt dit doen door een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we u uitdrukkelijk uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. U kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe u dit kunt doen. Na het vaststellen van uw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.


NPO Start en NPO Plus account
Voor vragen over  uw  NPO Start account kunt u terecht bij de Service afdeling. Voor beeindiging van uw account kunt u direct naar Abonnement NPO Plus opzeggen.
 
Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. NPO is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken
NPO maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Functionaris voor gegevensbescherming NPO

Bij NPO is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) werkzaam die toezicht houdt op de naleving van de AVG door NPO. De FG is bereikbaar per reguliere post:

NPO
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 2644
1202 JJ Hilversum

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de NPO via het contactformulier of mail naar privacy@npo.nl.

Laatst bijgewerkt op 14 november 2019