Over NPO Over NPO
Overzicht

Openbare registers en declaraties

Op grond van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep houdt de NPO drie registers bij om belanghebbenden te informeren over specifieke aspecten van integriteit:

Register financiële belangen en beleggingen

Financiële belangen of beleggingen van topfunctionarissen (leden van de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en directieleden), en die van hun partners, in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de mediaorganisatie een zakelijke verhouding heeft:

Geen meldingen

Register nevenfuncties

Nevenfuncties van de topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen, waaronder de q.q.-nevenfuncties:


Raad van Bestuur

Shula Rijxman

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
 • Stichting Co-productiefonds Binnenlandse omroep (CoBO), secretaris (onbezoldigd)
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
 • Nationale Opera, lid Raad van  Toezicht (onbezoldigd)
 • Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd)

Martijn van Dam

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
 • Stichting Max Havelaar, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Transitiecoalitie voedsel, ambassadeur (onbezoldigd)
 • Noordzeeboerderij, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

Paul Doop

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
 • Algemene Rekenkamer, collegelid in buitengewone dienst (bezoldigd)
 • Nederlandse Reisopera, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • NVAO, lid bezwarencommissie (vergadervergoeding)
 • Stichting Anne Frank, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Stichting Anne Frank Behuizing, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting Vrienden van Anne Frank, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting The Hague Humanity Hub, voorzitter Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
 • KNAW, extern lid Auditcommissie (onbezoldigd)
 • Stichting Emma at Work, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, lid Commissie van Advies (onbezoldigd)

Raad van Toezicht

Tjibbe Joustra, voorzitter

 • Koninklijke Bibliotheek, voorzitter Algemeen Bestuurscollege (bezoldigd)
 • Meermanno, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Letselschade Raad, voorzitter (bezoldigd)
 • Dutch Milk Foundation, voorzitter (bezoldigd)
 • G4S Group, voorzitter Raad van Advies (bezoldigd)
 • Autoriteit Persoonsgegevens, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid, voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
 • Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Stichting AgriNL, voorzitter Bestuur (bezoldigd)
 • Onderzoekscommissie interlandelijke adoptie, voorzitter (bezoldigd) 

Lizzy Doorewaard, vicevoorzitter
Professioneel toezichthouder en zelfstandig adviseur

 Nevenfuncties:
 • Staatsbosbeheer, lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie Financiën (bezoldigd)
 • Register Certified Boardmember, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Docent ‘Modern toezichthouden’ 5 opleidingsorganisaties (bezoldigd)

Maarten van Beek
Hoofdfunctie: HR Director ING Bank NL

Nevenfuncties:
 • ABE HR & Leadership Advisory BV (bezoldigd)
 • Cordaid, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • JINC, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Josh Bersin Academy, lid Advisory Board (onbezoldigd)
 • Leids Universiteitsfonds, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
 • AWVN, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Spreker/gastdocent bij diverse universiteiten en instellingen

Femke den Boer
Hoofdfunctie: Directeur Centrum voor Wetenschap en Cultuur, Universiteit Utrecht

Nevenfuncties:
 • Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
 • Bibliotheek Utrecht, Lid Raad van Toezicht (onkostenvergoeding)
 • Theaterfestival Boulevard, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)     

Hélène Vletter-van Dort
Hoofdfunctie: Hoogleraar Financieel Recht & Governance, Erasmus School of Law

Nevenfuncties:
 • Intertrust NV, voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
 • NN Group NV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
 • Grotius Academie, lid bestuur (onbezoldigd)
 • ICFG, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting Luchtmans, voorzitter bestuur (bezoldigd)

Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
Hoofdfunctie: Chief Executive Officer, Springer Nature

Nevenfuncties:
 • geen

Directie

Frans Klein

Nevenfunctie uit hoofde van de functie:

 • BVN, voorzitter bestuur (onbezoldigd)
 • Dutch CORE, lid bestuur (onbezoldigd)
Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
 • Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, voorzitter (onbezoldigd)

Jurre Bosman
Geen

Nico Rijkhoff

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:

 • Inholland, docent bedrijfskunde post-HBO (bezoldigd)

Register ontvangen en gegeven geschenken

2020

Ontvangen door voorzitter Raad van Bestuur

Relatie      Schilderij      Relatiegeschenk       Onbepaald (betreft eigen werk)


2019

Ontvangen door voorzitter Raad van Bestuur
Bestuur Beeld & Geluid      Retro wooden music center      afscheid Raad van Toezicht B&G      € 110 ,-

Ontvangen door Afdeling Aankoop
Distributeur buitenland      2 flessen champagne      relatiegeschenk      € 80,-


2017

Gegeven door Directie Audio

Winnaar      DAB+ Radio      NPO Campus, Winterschool Challenge       € 70,-