Over NPO Over NPO
Overzicht

Register en declaraties

Openbare registers

 • Register Financiële belangen en beleggingen
 • Register Nevenfuncties van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Register Geschenken

Register Financiële belangen en beleggingen

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.3) dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Bestuur en de directeuren bij de NPO de beleggingen of financiële belangen van hen zelf of van hun partner kenbaar maken. Dit betreft dan beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding.

Register Financiële belangen of beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding heeft?

Geen meldingen

Register Nevenfuncties

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.10) dat er een openbaar register moet zijn waarin de nevenfuncties van onze topfunctionarissen zijn opgenomen.

Raad van Bestuur

Shula Rijxman

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
 • Stichting Co-productiefonds Binnenlandse omroep (CoBo), secretaris (onbezoldigd)
 • Stichting Etherreclame (STER), lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
 • Nationale Opera, lid Raad van  Toezicht (onbezoldigd)
 • Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd)
 • Hilversum Marketing, lid Comité van aanbeveling, (onbezoldigd)
 • Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform Ambassadeurs (onbezoldigd)

Martijn van Dam

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
 • Stichting Dutch Cuisine, adviseur (onbezoldigd)
 • Stichting Max Havelaar, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Transitiecoalitie voedsel, ambassadeur (onbezoldigd)
 • Noordzeeboerderij, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

Paul Doop

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
 • Algemene Rekenkamer, collegelid in buitengewone dienst (bezoldigd)
 • Nederlandse Reisopera, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • NVAO, lid bezwarencommissie (vergadervergoeding)
 • Stichting Anne Frank, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Stichting Anne Frank Behuizing, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting Vrienden van Anne Frank, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting The Hague Humanity Hub, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
 • KNAW, extern lid Auditcommissie (onbezoldigd)
 • Stichting Emma at Work, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

Raad van Toezicht

Tjibbe Joustra, voorzitter

 • Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
 • Koninklijke Bibliotheek, voorzitter Algemeen Bestuurscollege (bezoldigd)
 • Meermanno, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Letselschade Raad, voorzitter (bezoldigd)
 • Dutch Milk Foundation, voorzitter (bezoldigd)
 • G4S Group, voorzitter Raad van Advies (bezoldigd)
 • Autoriteit Persoonsgegevens, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid, voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
 • Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Stichting AgriNL, voorzitter Bestuur (bezoldigd)
 • Onderzoekscommissie interlandelijke adoptie, voorzitter (bezoldigd) 

Lizzy Doorewaard, vicevoorzitter
Hoofdfunctie: MVO Nederland, lid Raad van Bestuur

 Nevenfuncties:
 • Staatsbosbeheer, lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie Financiën (bezoldigd)
 • Register Certified Boardmember, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Docent ‘Modern toezichthouden’ 5 opleidingsorganisaties (bezoldigd)
 • NVZD, auditor accreditatie van bestuurders (bezoldigd)
 • Stichting Christelijke Pers, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester (onbezoldigd)

Maarten van Beek
Hoofdfunctie: HR Director ING Bank NL

Nevenfuncties:
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam, gastdocent (onbezoldigd)
 • ABE HR & Leadership Advisory BV (bezoldigd)
 • Spreker op conferenties (onbezoldigd)
 • Cordaid, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • JINC, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Digital Advisory Board BASF, lid (bezoldigd)
 • Josh Bersin Academy, lid Advisory Board (onbezoldigd)
 • Leids Universiteitsfonds, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
 • AWVN, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Eelco de Boer
Hoofdfunctie: Eelco de Boer Management BV

Nevenfuncties
 • Windpark Fryslan Holding BV, Chief Executive Director (bezoldigd)
 • TenneT GmbH, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
 • EDSN BV, lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie (bezoldigd)

Femke den Boer
Hoofdfunctie: Directeur Centrum voor Wetenschap en Cultuur, Universiteit Utrecht

Nevenfuncties:
 • Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
 • Bibliotheek Utrecht, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Theaterfestival Boulevard, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)     

Hélène Vletter-van Dort
Hoofdfunctie: Hoogleraar Financieel Recht & Governance, Erasmus School of Law

Nevenfuncties
 • Intertrust NV, voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
 • NN Group NV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
 • Gerechtshof Den Haag, raadsheer-plaatsvervanger (onkostenvergoeding)
 • Grotius Academie, lid bestuur (onbezoldigd)
 • ICFG, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Stichting Luchtmans, voorzitter bestuur (onbezoldigd)

Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
Hoofdfunctie: Chief Executive Officer, Springer Nature

Nevenfuncties:
 • geen

Directie

Frans Klein

Nevenfunctie uit hoofde van de functie:

 • BVN, voorzitter bestuur (onbezoldigd)
 • Dutch CORE, lid bestuur (onbezoldigd)
Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
 • Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, voorzitter (onbezoldigd)

Jurre Bosman
Geen

Rob Groot

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie

 • 4 Silence, lid bestuur (bezoldigd)

Nico Rijkhoff

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie

 • Inholland, docent bedrijfskunde post-HBO (bezoldigd)

Register Geschenken

2020

Ontvangen door voorzitter Raad van Bestuur

Relatie      Schilderij      Relatiegeschenk       Onbepaald (betreft eigen werk)


2019

Ontvangen door voorzitter Raad van Bestuur
Bestuur Beeld & Geluid      Retro wooden music center      afscheid Raad van Toezicht B&G      € 110 ,-

Ontvangen door Afdeling Aankoop
Distributeur buitenland      2 flessen champagne      relatiegeschenk      € 80,-


2017

Gegeven door Directie Audio

Winnaar      DAB+ Radio      NPO Campus, Winterschool Challenge       € 70,-