Over NPO NPO Start
Overzicht

Register en declaraties

Openbare registers

  • Register Financiële belangen en beleggingen
  • Register Nevenfuncties van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • Register Gegeven Geschenken

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn door NPO in de openbare registers geen namen vermeld, maar de functies van de desbetreffende personen.

Register Financiële belangen en Beleggingen

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.3) dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Bestuur en de directeuren bij de NPO de beleggingen of financiële belangen van hen zelf of van hun partner kenbaar maken. Dit betreft dan beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding.

Er zijn geen meldingen van dergelijke financiële belangen of beleggingen.

Register Nevenfuncties

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.10) dat er een openbaar register moet zijn waarin de nevenfuncties van onze topfunctionarissen zijn opgenomen.

Raad van Bestuur
S.J. Rijxman
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
-          Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo), lid Bestuur (onbezoldigd), beëindigd per juni 2017
-          Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd), heel 2017
-          Stichting Etherreclame (STER), lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO), heel 2017

 
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
-          Nationale Opera, lid Raad van  Toezicht (onbezoldigd), heel 2017
-          Nederlandse Loterij, lid Raad van Toezicht (bezoldigd), beëindigd per april 2017
-          Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd), per oktober 2017
-          One Young World The Hague, lid Raad van Advies, (onbezoldigd), per november 2017
-          Hilversum Marketing, lid Comité van aanbeveling, (onbezoldigd), per november 2017
-          Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform Ambassadeurs (onbezoldigd), heel 2017


M. van Dam:
Nevenfuncties; geen

 

Raad van Toezicht
Mr. Drs. B.J. Bruins, voorzitter (beëindigd per 26 oktober 2017)
Hoofdfunctie: UWV, voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfuncties:
- Stichting instituut Gak, lid Raad van Advies (qq) (onbezoldigd)
- Ministerie Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend voorzitter, auditcommittee (afgezien van bezoldiging), beëindigd per juni 2017
- Stichting Lezen en Schrijven, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd),
- UNICEF Den Haag, ambassadeur (onbezoldigd)
- Movares, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd), per juli 2017
- Gasterra BV, voorzitter Raad van Commissarissen (afgezien van bezoldiging), per oktober 2017

 
Dr. M.E.M. Doorewaard, interim voorzitter per 26 oktober 2017
Hoofdfunctie: professioneel commissaris/toezichthouder bij diverse bedrijven profit en non-profit

 Nevenfuncties:
-   Grant Thornton, lid Raad van Commissarissen, vicevoorzitter (bezoldigd), heel 2017  
-   Staatsbosbeheer, lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie financiën (bezoldigd), heel 2017
-   HypotheekVisie Centrale, lid Raad van Toezicht (bezoldigd), heel 2017  
-   Kenniscentrum MVO Nederland, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding), heel 2017  
-   Bloomville, voorzitter Raad van Commissarissen, (bezoldigd), beëindigd per september 2017
-   Woonbedrijf Ieder1, lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie Financiën  (bezoldigd), beëindigd per april 2017            
-   Register Certified Boardmember, assessor certificering commissarissen (bezoldigd), heel 2017  
-   Docent ‘Modern toezichthouden’ 5 opleidingsorganisaties (bezoldigd), heel 2017  
-   NVZD, auditor accreditatie van bestuurders (bezoldigd), heel 2017  
-  Stichting Christelijke Pers, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester (onbezoldigd), heel 2017       

 
Drs F.C.N.M. den Boer
Hoofdfunctie: Kunstacademie AKV|StJoost, directeur

 Nevenfuncties:
-          Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding), heel 2017
-           Openbare Bibliotheek Amsterdam, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd), heel 2017
-          Het Zuidelijke Toneel, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd), heel 2017
-          Raad voor Cultuur, adviseur (vergadervergoeding), heel 2017
-          Adviescollege Kunstonderwijs, Vereniging Hogescholen, adviseur (onbezoldigd), heel 2017

 
Mr. G.V.M. Veldhoen
Hoofdfunctie: rechter rechtbank Midden-Nederland

Nevenfuncties:
-          Rabobank Amsterdam, lid Ledenraad Amsterdam (bezoldigd), heel 2017


Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
Hoofdfunctie: Springer Nature, Chief Commercial Officer

Nevenfuncties:  geen

Eelco de Boer
Hoofdfunctie: Eelco de Boer Management BV, Interim bestuurder

Nevenfuncties
-  EDSN BV, Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee

-  Rijkswaterstaat, Lid Raad van Advies

Maarten van Beek
Hoofdfunctie: ING Bank NL, HR Director

Nevenfuncties:
-  Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam, gastdocent
-  Spreker op conferenties
- ABE HR & Leadership Advisory B.V.


 

Nevenfuncties Directie

F. Klein
Nevenfuncties:
Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, voorzitter (onbezoldigd), heel 2017

J. Bosman
Nevenfuncties: geen

M. Schuring
Nevenfuncties: geen

R. van Baaren
Nevenfuncties: geen

 

Register Gegeven Geschenken

2017

Directie Radio

Winnaar                 DAB+ Radio                     NPO Campus, Winterschool Challenge                 € 70,-