Over NPO NPO Start
Overzicht

Register en declaraties

Openbare registers

 • Register Financiële belangen en beleggingen
 • Register Nevenfuncties van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Register Gegeven Geschenken

Register Financiële belangen en beleggingen

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.3) dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Bestuur en de directeuren bij de NPO de beleggingen of financiële belangen van hen zelf of van hun partner kenbaar maken. Dit betreft dan beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding.

Register Financiële belangen of beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding heeft?

Geen meldingen

Register Nevenfuncties

De Governancecode Publieke Omroep bevat de bepaling (2.10) dat er een openbaar register moet zijn waarin de nevenfuncties van onze topfunctionarissen zijn opgenomen.

Raad van Bestuur

S. Rijxman:

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
-              Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
-             Stichting Co-productiefonds Binnenlandse omroep (CoBo), secretaris (onbezoldigd)
-             Stichting Etherreclame (STER), lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)


Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
-          Nationale Opera, lid Raad van  Toezicht (onbezoldigd)
-          Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd)
-          Hilversum Marketing, lid Comité van aanbeveling, (onbezoldigd)
-          Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform Ambassadeurs (onbezoldigd)
M. van Dam:

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:

 • Stichting Dutch Cuisine, adviseur (onbezoldigd)


 

Raad van Toezicht

Tjibbe Joustra

 • Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter Raad van Toezicht, (bezoldigd)
 • Koninklijke Bibliotheek, voorzitter Algemeen Bestuurscollege, (bezoldigd)
 • Meermanno, voorzitter Raad van Toezicht , (onbezoldigd)
 • Letselschade Raad, voorzitter, (bezoldigd)
 • Dutch Milk Foundation, voorzitter, (bezoldigd)
 • G4S Group, voorzitter Raad van Advies, (bezoldigd)
 • Autoriteit Persoonsgegevens, lid Raad van Advies, (onbezoldigd)
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid, lid Bestuur, (onbezoldigd)
 • Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter Raad van Toezicht, (onbezoldigd)
 • Stichting AgriNL, voorzitter Bestuur, (bezoldigd)

 

 
Dr. M.E.M. Doorewaard, interim voorzitter per 26 oktober 2017
Hoofdfunctie: professioneel commissaris/toezichthouder bij diverse bedrijven profit en non-profit

 Nevenfuncties:

-   Staatsbosbeheer, lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie financiën (bezoldigd)
-   Kenniscentrum MVO Nederland, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
-   Register Certified Boardmember, assessor certificering commissarissen (bezoldigd)
-   Docent ‘Modern toezichthouden’ 5 opleidingsorganisaties (bezoldigd)
-   NVZD, auditor accreditatie van bestuurders (bezoldigd)
-  Stichting Christelijke Pers, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester (onbezoldigd)

 
Drs F.C.N.M. den Boer
Hoofdfunctie: Kunstacademie AKV|StJoost, directeur

 Nevenfuncties:

-          Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
-          Openbare Bibliotheek Amsterdam, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
-          Raad voor Cultuur, adviseur (vergadervergoeding)

 
Mr. G.V.M. Veldhoen
Hoofdfunctie: rechter rechtbank Midden-Nederland

Nevenfuncties:

- Rabobank Amsterdam, lid Ledenraad Amsterdam (bezoldigd)

Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
- Stichting Vrienden Rijnhuis Ziekenhuis, bestuurder (onbezoldigd)

Eelco de Boer
Hoofdfunctie: Eelco de Boer Management BV, Interim bestuurder

Nevenfuncties
- TenneT GmbH, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- EDSN BV, lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Commissie (bezoldigd)
- Hoofddirectie Rijkswaterstaat, voorzitter Raad van Advies (onbezoldigd)
- Windpark Fryslan Holding BV, Chief Executive Director (bezoldigd)

Maarten van Beek
Hoofdfunctie: ING Bank NL, HR Director

Nevenfuncties:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam, gastdocent (onbezoldigd)
 • ABE HR & Leadership Advisory BV (bezoldigd)
 • Spreker op conferenties (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • JINC, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • Digital Advisory Board BASF, lid (bezoldigd)


Nevenfuncties Directie

Frans Klein
Nevenfunctie:
- Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, voorzitter (onbezoldigd)

Jurre Bosman
Geen

Marije Schuring
Geen 

Nico Rijkhoff
Geen

 

Register Gegeven Geschenken

2017

Directie Radio

Winnaar                 DAB+ Radio                     NPO Campus, Winterschool Challenge                 € 70,-