Over NPO Over NPO

Prestatieovereenkomst

De NPO sluit op basis van het Concessiebeleidsplan een Prestatieovereenkomst met het ministerie van OCW. In de prestatieovereenkomst maken de NPO en de Minister van OCW afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het media-aanbod, de publieksbetrokkenheid en het publieksbereik van de NPO. De afspraken zijn mede gebaseerd op de Mediawet 2008 en zijn een concrete vertaling van het Concessiebeleidsplan 2016-2020. De prestatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2020. De NPO rapporteert jaarlijks over de realisatie van de prestatieafspraken in zijn Terugblik