Over NPO Over NPO
Overzicht

Jaarverslag

In het Jaarverslag lees je wat de NPO-organisatie het afgelopen jaar heeft gedaan en wat we hebben bereikt. Alle omroepen maken daarnaast hun eigen jaarverslag, die ze op hun websites publiceren.
Het Jaarverslag bevat ook de Jaarrekening. Daarin legt de NPO verantwoording af over de besteding van de financiële middelen. Het Sociaal Jaarverslag staat stil bij de personele ontwikkelingen binnen de NPO-organisatie.