Over NPO Over NPO
Overzicht

Financiële Terugblik

Met de Financiële Terugblik legt de NPO-organisatie voor de landelijke publieke
omroep als geheel verantwoording af over de gemaakte kosten in het afgelopen jaar. De uitgaven worden hierbij vergeleken met de bedragen die in de Begroting voor dat jaar staan vermeld.