Over NPO Over NPO
Overzicht

Evaluatie NPO Plus

Het instemmingsbesluit van de minister van OCW over de on demand dienst NPO Plus vraagt aan NPO, in het kader van de vijfjaarlijkse evaluatie, de dienst te evalueren. Op basis van deze evaluatie beschrijft NPO de dienst in het concessiebeleidsplan (CBP) opnieuw en beargumenteert hoe NPO daarmee verder gaat.