Over NPO Over NPO
Overzicht

Concessiebeleidsplan

Eens in de vijf jaar maken wij een Concessiebeleidsplan. In dit plan beschrijven wij onze ambities en doelen voor de komende periode. Op basis van het Concessiebeleidsplan wordt met het ministerie van OCW een Prestatieovereenkomst gesloten. Hierin staat concreet wat we gaan doen.