Over NPO NPO Start
Overzicht

Onze prestaties

Als publiek gefinancierde organisatie leggen wij uitgebreid verantwoording af over onze beleidskeuzes. Naast het traditionele jaarverslag publiceren we elk jaar een Terugblik. Daarin laten we zien in hoeverre de programma’s voldoen aan publieke waarden als onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Ook brengen we de maatschappelijke waarde van de publieke omroep op diverse terreinen in kaart.