Over NPO NPO Start
Overzicht

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van de NPO-organisatie ligt in handen van de raad van bestuur en de directie. De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Er wordt gezocht naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een juridische achtergrond. Bekijk de vacature hier.

De functieprofielen van de raad van bestuur en raad van toezicht kunt u hier downloaden.

Klik hier voor het rooster van aftreden van de raad van toezicht.
Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht.
Klik hier voor het reglement Raad van Bestuur.