Over NPO Over NPO
Overzicht

Missie en taken NPO

De Nederlandse Publieke Omroep verbindt en verrijkt het Nederlandse publiek met programma’s die informeren, inspireren en amuseren.
De Nederlandse Publieke Omroep is een bindende factor in onze pluriforme samenleving. Voor, van en - steeds vaker ook - met kijkers en luisteraars. In ons aanbod laten we de veelstemmigheid en veelkleurigheid van de Nederlandse samenleving zien en horen. Een samenleving waarin voor iedereen plek is en waar mensen zich ondanks verschillen onderling verbonden weten. Voor al die mensen maken we herkenbare programma’s; toegankelijk, onafhankelijk en van hoge kwaliteit. Programma’s die onze kijkers en luisteraars niet willen missen. Programma’s die houvast geven in een hectisch bestaan, in een steeds veranderende wereld. Omdat ze ons publiek op de hoogte houden, omdat ze hen inspireren en - niet in de laatste plaats - omdat ze voor hen gemaakt zijn.

(Concessiebeleidsplan 2016-2020)
Onze taken

Binnen het bestel van de Nederlandse Publieke Omroep zijn de taken en verantwoordelijkheden van de omroepen en de NPO-organisatie helder afgebakend. De omroepen maken de programma’s en zijn verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. NPO coördineert de programmering van alle netten, zenders en online kanalen en zorgt voor de distributie en uitzending van het aanbod.

Daarnaast behoren beleid en verantwoording tot de kerntaken van de NPO-organisatie. NPO stelt binnen de kaders van de Mediawet het programmeerbeleid op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de gezamenlijke doelen van de hele publieke omroep. Via rapportages aan toezichthouders, zoals het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media, legt NPO verantwoording af over de uitvoering van het beleid en over de besteding van de middelen.

Naast deze kerntaken verzorgt NPO een aantal overkoepelende activiteiten, zoals ondertiteling, het beheer van rechtencontracten, de aankoop van buitenlandse programma’s en verkoop van eigen Nederlandse formats, publieksonderzoek en de marketing voor de tv-netten, radiozenders en online kanalen van de NPO.