Over NPO Over NPO
Overzicht

Melding ongewenst gedrag

Een veilige omgeving voor iedereen die bij de publieke omroep werkt. Een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. Dat staat bij NPO en omroepen hoog in het vaandel.

Om dat te waarborgen, bestaan er diverse mogelijkheden waar medewerkers gebruik van kunnen maken mocht het fout gaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van ongewenst gedrag. De NPO vindt het van belang dat iedereen die op wat voor wijze dan ook ongewenst gedrag ervaart in het kader van activiteiten die een relatie hebben met de NPO, dit kan melden. Op zo een melding dient een passende reactie of interventie te volgen. Binnen de publieke omroep hebben NPO en omroepen eigen vertrouwenspersonen en regelingen voor meldingen van ongewenst gedrag. Deze zijn intern te raadplegen en te benaderen via het intranet van de betreffende organisatie.

MORES
In aanvulling daarop is de landelijke publieke omroep aangesloten bij MORES.online, het centrale, onafhankelijke meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Hiermee hebben alle (oud-)medewerkers van de omroepen en de NPO een extra mogelijkheid om op een veilige en betrouwbare manier melding te doen van ongewenst gedrag in werksituaties. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers tijdelijk of helemaal uit dienst zijn, of wanneer er persoonlijke redenen zijn om niet binnen de eigen organisatie een melding te doen.

Contactpersoon
Bij MORES is er één contactpersoon die zicht houdt op de gehele publieke omroep en bij meerdere meldingen mogelijke verbanden of patronen kan herkennen. Onderdeel van de werkwijze van MORES is het uitbrengen van geanonimiseerde rapportages van het aantal en de aard van ontvangen meldingen. Dit stelt organisaties in staat om risicovolle situaties in te schatten en om waar nodig in te grijpen. Herleidbaarheid naar individuele melders zal daarbij vanzelfsprekend uitgesloten zijn. Bovendien deelt MORES informatie alleen met de organisatie als de melder hiervoor toestemming geeft. Ook namen worden alleen met toestemming van de melder genoemd, tenzij er sprake is van een strafbaar feit.

Meer informatie
Meer informatie over de werkwijze van MORES is te vinden op MORES.online.