Over NPO Over NPO
Overzicht

Genrebeleidsplan Kennis & Educatie

Hoofddoel van het genrebeleidsplan Kennis & Educatie is het formuleren en bijeen brengen van visie, uitgangspunten, ambities en kaders, die er samen toe leiden dat de publieke omroep ook in de komende jaren in staat is een heterogene, relevante en waardevolle aanbodmix te kunnen presenteren aan het Nederlandse publiek.

Het meerjarige genrebeleidsplan voor Kennis & Educatie vind je hier.

Terug naar home Kennis & Educatie bij de publieke omroep