Over NPO Over NPO
Overzicht

Ambities Kennis & Educatie

Een overzicht van onze visie en ambities op hoofdlijnen:

1. Een breed en toegankelijk aanbod met ruimte voor niche en specialisaties

We willen dat ons aanbod een brede doelgroep aanspreekt, met programma’s die verdiepen, verwonderen en nieuwe inzichten geven. Daarnaast behouden we ruimte voor meer niche-aanbod dat specifieke doelgroepen interesseert, bijvoorbeeld omdat het onderwerp meer specialistisch van aard is.

2. Een hoge maatschappelijke relevantie

Ons aanbod leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld door een historische gebeurtenis vanuit een nieuw perspectief te belichten. We zullen altijd zoeken naar maatschappelijke relevantie. Het genre Kennis & Educatie leent zich goed voor maatschappelijke samenwerking en daar gaan we meer op inzetten. 

3. Onafhankelijk en betrouwbaar

Het vertrouwen in de traditionele media is niet meer vanzelfsprekend. Nederlanders maken zich in toenemende mate zorgen over fake news, desinformatie en complottheorieën. De informatie- en educatieopdracht van de publieke omroep wordt met deze ontwikkelingen alleen maar belangrijker. In een wereld waar de herkomst en correctheid van informatie soms lastig te controleren is, wil de publieke omroep een baken zijn van onafhankelijk en betrouwbaar aanbod. 

4. Divers en inclusief

Ons aanbod moet een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving, met ruimte voor verschillende perspectieven, verhalen en nuances. De nadruk ligt hierbij op authenticiteit en integriteit. We geven graag ruimte aan onderbelichte thema’s en nieuw talent, voor en achter de schermen.

Alle voorstellen worden bekeken en beoordeeld op basis van representativiteit,  diversiteit en inclusiviteit.

5. Kwalitatief hoogwaardig

In een wereld waarin de aantrekkingskracht van individuele titels steeds belangrijker wordt, is het voor de publieke omroep van groot belang zich te onderscheiden met kwalitatief hoogwaardige programmering. Elke titel moet op zichzelf voldoende aantrekkelijk zijn. De ambitie is om minder titels te hanteren en bestaande titels groter te maken.

6. Specifieke aandacht voor de doelgroep jonger dan 50 jaar

We willen dat de aanbodmix van het genre Kennis & Educatie zo goed mogelijk beantwoordt aan de behoeften van het Nederlandse publiek en de specifieke doelgroepen daarbinnen. We geven daarbij speciale aandacht aan aanbod dat goed aansluit bij jongere doelgroepen, specifiek 20-49 jaar.

Terug naar home Kennis & Educatie bij de publieke omroep