Over NPO Over NPO
Overzicht

Onze ambities

Een overzicht van onze ambities op hoofdlijnen:

We maken urgente en relevante documentaire(serie)s

Kwalitatief hoogstaande documentaires zijn urgent; dit betekent dat er een overtuigende reden moet zijn om dit onderwerp nu met het publiek te delen. Deze inhoudelijke urgentie komt voort uit het onderwerp en de maker. Urgentie betekent niet dat het onderwerp per se aan moet sluiten bij de actualiteit. Het onderwerp moet wel aantoonbaar een persoonlijke en/of maatschappelijke relevantie voor een deel van Nederland hebben. Een relevante documentaire heeft maatschappelijke betekenis: draagt bij aan culturele ontwikkelingen, het begrip voor elkaar of het maatschappelijk debat.

Onze documentaire(serie)s hebben een krachtige en originele vertelvorm

Documentaires van excellente kwaliteit zijn origineel en worden op een vakkundige manier verteld en vormgegeven. Documentaires moeten de volgende drie kenmerken van kwaliteit hebben:

  1. Het onderwerp krijgt een origineel perspectief of nieuwe context die het publiek nieuwe inzichten, informatie of inspiratie biedt.
  2. De beoogde inhoudelijke vertelling (storytelling) kan het publiek vasthouden.
  3. De beoogde (stijl)vorm versterkt de inhoudelijke vertelling. Dit kan resulteren in filmisch 4K tot alles draaien met een mobiele telefoon, van ‘fly-on-the wall’ tot studio interviews, het gaat erom dat de vorm de inhoudelijke vertelling vooruitbrengt.

Nederlandse documentaires met onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse samenleving zijn de primaire focus van de publieke omroep. Documentaires uit andere landen -aankoop of coproducties- hebben een aanvullende functie. Internationale documentaires bieden een venster op de wereld en dragen bij aan veelkleurigheid. Het ondersteunen van coproducties uit andere landen bevordert bovendien strategische internationale samenwerkingen.

We gaan doelgroepgericht documentaires ontwikkelen

Dit betekent dat documentairemakers steeds duidelijk voor ogen moeten hebben hoe en waarom zij welke doelgroep aanspreken. Het onderwerp, het perspectief en de vertelvorm moeten aantrekkelijk en passend zijn voor de beoogde (primaire) doelgroep. Er is een idee over hoe en waarom deze doelgroep geraakt kan worden. Hiervoor is het belangrijk dat makers echt contact hebben met de doelgroep voor wie (en vaak ook over wie) de documentaire gemaakt wordt. Niet alle documentaires zijn geschikt voor een brede doelgroep. Ook documentaires die inhoudelijke urgentie en relevantie hebben voor een specifieke groep kunnen veel impact realiseren, mits die ook gericht wordt aangesproken. Met onze aanbodmix streven we er naar om zo goed mogelijk alle culturele, geografische en leeftijdsgroepen te bedienen die Nederland rijk is. 

We brengen het aanbod voor jongeren in balans met dat van volwassenen

De documentaire is een vertelvorm voor alle leeftijdsgroepen. Onderwerp en vertelvorm moeten echter wel aansluiten bij de belevingswereld van de beoogde doelgroep om impact te realiseren. Het ene onderwerp is relevanter voor een bepaalde groep dan het andere. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat we moeten vertrekken vanuit inhoudelijke urgentie en van daaruit zoeken naar het juiste platform, vorm en ‘storytelling’.

We streven er naar om ten minste 15% van onze documentaires door makers met een bi-culturele achtergrond te laten maken

Om nieuwe en diverse makers aan te trekken focussen we voortdurend op de verbetering van onze diversiteit en inclusiviteit[1]. Inclusiviteit wordt een belangrijk aandachtsgebied en daarmee een vast onderwerp van gesprek, onder andere bij de evaluaties. Het moet meetbaar gemaakt worden of de publieke omroep erin slaagt inclusief te zijn en voldoende divers is qua makers en hun achtergrond. We gaan onderzoeken hoe we deze ambities kunnen toetsen.

We streven naar een goede mix van nieuw en gevorderd talent

We ambiëren diversiteit aan makers qua leeftijd en geven extra aandacht aan een goede verdeling van makers op basis van ervaring. De ondersteuning van talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt van de publieke omroep en primair de verantwoordelijkheid van de omroepen. De NPO speelt hier met zijn fonds een coördinerende rol bij. We gaan talentbeleid ontwikkelen en ondersteunen daarmee jonge, nieuwe en diverse makers die zich specifiek richten op het genre documentaire. (zie ook: Talentontwikkeling hieronder)

We streven in het bijzonder naar diversiteit qua leeftijd, regio en beperking

Bij de selectie van documentaires staat inhoudelijke urgentie, relevantie en kwaliteit voorop. We streven naar diversiteit in al zijn aspecten maar geven extra aandacht aan het tonen diversiteit qua leeftijd, regio (woonplaats) en lichamelijke of verstandelijke beperking. We streven naar diversiteit die niet stereotypeert of problematiseert, maar op een natuurlijke manier de diversiteit van onze samenleving laat zien.

Terug naar home Documentaire bij de publieke omroep