Over NPO Over NPO
Overzicht

Directieteam

Het Directieteam Video wordt aangestuurd door de Directeur Video en bestaat uit de afdeling directie Video Zakelijk en de afdeling directie Video Organisatie en Programmeerstrategie en een tijdelijke netcoördinator intekening 2022.

Het directieteam Video is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Directie Video. Dit houdt in dat het directieteam erop toeziet dat een optimale programmering wordt neergezet, die past binnen de programmeerstrategie en de (financiële) kaders, conform vastgelegde processen en met behulp van heldere doelstellingen. Ook bewaakt het de integrale werkwijze binnen de afdeling. Het Directieteam Video legt verantwoording af aan de raad van bestuur over de bereikte resultaten.

Directie

Frans Klein
Directeur


Sinds mei 2014 is Frans Klein Directeur Video bij de Nederlandse Publieke Omroep. Samen met de netmanagers en de omroepen stelt hij de programmering samen voor NPO 1, 2 en 3, Zapp, Zappelin en NPO Start/Plus. Daarnaast houdt Frans zich bezig met beleidsontwikkeling en onderhoudt hij namens de Directie Video het contact met externe relaties, zoals de politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Frans Klein werkte ruim 25 jaar bij de VARA. In die periode vervulde hij talloze functies, variërend van medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek tot hoofd Planning & Productie. Hierna volgden benoemingen tot adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004). In die rol stond hij begin 2014 aan de wieg van fusieomroep BNNVARA. 

Giny Mutsaers
Zakelijk Manager

Bijna 40 jaar geleden begon de omroep-carrière van Giny Mutsaers bij de VPRO, waar zij persvoorlichter was. Sinds 1998 werkt zij bij de  NPO-organisatie in diverse functies. Aanvankelijk als rechterhand van de netmanager van het toenmalige ‘thuisnet’ Nederland 3, daarna enige tijd als adviseur van de raad van bestuur. In laatstgenoemde functie was Giny nauw betrokken bij een aantal grote projecten, waaronder de ontwikkeling van het programmeermodel (ingevoerd in 2006). Ook had zij een rol in diverse bezuinigingsscenario’s voor de publieke omroep in het afgelopen decennium, met name die het gevolg waren van de financiële crisis en waarin ingewikkelde keuzes gemaakt moesten worden.

In 2017 was Giny projectleider bij de ontwikkeling van de NPO MediaModule, die het zowel omroepen als producenten mogelijk maakt via een online tool programmavoorstellen aan te bieden. En recent maakte zij deel uit van de werkgroep die Integraal Programmeren heeft ontwikkeld en in de steigers heeft gezet.

Giny’s rol is vooral zakelijk/financieel van aard, maar altijd in relatie tot de inhoud en de doelen van de publieke omroep: “Mijn uitdaging is de programmamiddelen zodanig te beheren en in te zetten, dat alle programmatische ambities budgettair zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast vind ik het van belang de vaak complexe processen binnen de NPO op een heldere manier naar iedereen te communiceren. Zowel naar onze naaste collega’s bij de omroepen, als ook naar externe partijen.”

Thomas Schippers
Manager Organisatie en Programmeerstrategie

Thomas Schippers is via drie masters opgeleid tot TV-producent van Europese coproducties. Via de Nationale DenkTank bracht hij de gezondheidszorg en NPO samen, waarvan de themaportal gezond24.nl het resultaat was. Na 8 jaar een eigen innovatiebureau in Amsterdam te hebben geleid, ontwikkelde hij bij Omroep MAX de omroepportal MAXVandaag.nl. In 2018 maakte Thomas de overstap naar NPO, waar hij adviseur bij de afdeling Strategie & Beleid werd. Hij schreef onder andere de genrebeleidsplannen Fictie en Journalistiek en was coauteur van het CBP 2022-2026. Sinds augustus 2021 vervult Thomas zijn huidige rol binnen Directie Video. Namens NPO is hij bestuurslid bij het NICAM en aanspreekpunt voor de European Broadcast Union.

Waarde boven winst, luidt het persoonlijke credo van Thomas Schippers: ”Ik wil leven in een land, niet in een winkel waarin alles bovenal draait om geld, kopen, hebben en return on investment.” Het belang van een betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening neemt in zijn ogen parallel toe aan de snel toenemende vercommercialisering. “Wij mensen zijn vooral interessant door onze persoonlijke talenten en gebreken, niet door onze portemonnee. En daar heeft de publieke omroep gelukkig oog en oor voor”, aldus Thomas.

Terug naar home Directie Video