Over NPO Over NPO
Overzicht

Directie Video

De Directie Video geeft vorm aan een betekenisvolle programmering van de Nederlandse Publieke Omroep. We hanteren daarbij de werkwijze van integraal programmeren om ons publiek zo goed mogelijk te bedienen. Met het juiste programma-aanbod, voor de juiste doelgroep, op het juiste moment en via het juiste kanaal. Een aanbod dat bestaat uit een relevante, kwalitatieve en veelkleurige mix van video-content en uit diensten en kanalen die aansluiten op het kijkgedrag van het publiek. 

Tien genres, zes genreclusters

In totaal zijn er binnen het aanbod van NPO Video tien genres gedefinieerd, die voor het genremanagement in zes clusters zijn ingedeeld: 

Programmeerteam: lineair, on demand en online

Het programmeerteam bestaat uit drie afdelingen: Lineair, Online en On Demand - en is verantwoordelijk voor de programmering van het aanbod. Dat gebeurt integraal over de drie hoofdkanalen heen. Om te komen tot een optimale programmering met relevant kwalitatief aanbod dat aansluit op de behoeften van het publiek, werkt het programmeerteam nauw samen met de genreteams.
De kanalen hebben verschillende verantwoordelijkheden en doelstellingen (onderdeel van het Jaarplan Video). Wekelijks vindt afstemming plaats tussen de drie kanalen om de uitvoering van integraal programmeren te bespreken en te evalueren. Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager, die de programmeurs en de schemacoördinatoren aanstuurt en rapporteert aan de Directeur Video.

Programmeermanagement