Over NPO Over NPO
Overzicht

Bestuur en directie NPO

De dagelijkse leiding van de NPO-organisatie ligt in handen van de raad van bestuur en de directie, die samen het Directieteam vormen. De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Klik op de links voor de functieprofielen van de raad van bestuur en raad van toezicht.
Klik hier voor het rooster van aftreden van de raad van toezicht.
Klik hier voor het reglement raad van toezicht.
Klik hier voor het reglement raad van bestuur.
Klik hier voor de registers met o.a. nevenfuncties.

.