Over NPO Over NPO
Overzicht

Bestuur en organisatie

Op deze pagina vind je meer informatie over de NPO-organisatie, over onze netten en zenders en over de omroepen met wie we samen het publieke omroepbestel vormen. En we stellen graag het bestuur, de directie en de net- en zendermanagers van de NPO-organisatie aan je voor.