Over NPO Over NPO

Concessiebeleidsplan 2022-2026

scroll naar beneden

Van waarde voor iedereen

De NPO heeft zijn ambities voor een nieuwe periode van vijf jaar geformuleerd. Ze staan verwoord in het Concessiebeleidsplan 2022-2026. In dit plan beschrijft de NPO hoe de publieke omroep zijn opdracht, om voor alle Nederlanders waardevol te zijn, de komende jaren gaat invullen. Hieronder beschrijven we beknopt de vier hoofdambities.

Wil je meer lezen over onze plannen? Download dan het CBP op de laatste pagina.

↓Scroll/swipe verder of klik op de bolletjes geheel rechts

1. Veelkleurig en waardevol aanbod

We willen dat alle Nederlanders - ongeacht leeftijd, gender, opleiding, geografische spreiding, etnische achtergrond of beperking - de NPO blijven herkennen en waarderen om de kwaliteit en de relevantie van zijn aanbod.

We zetten niet langer onze kanalen, maar onze content voorop. We gaan daarvoor meer sturen op genres. Voor elk genre stellen we doelen voor kwaliteit, diversiteit, variatie en pluriformiteit. Daarbij hebben we extra oog voor talentontwikkeling, doelmatigheid en transparantie.

Het einddoel is helder: de beste publieke programma’s in de beste publieke context. Gevarieerd, veelkleurig, herkenbaar, vindbaar en toegankelijk.

2. Kanalen en diensten die aansluiten bij het mediagedrag

We willen ons aanbod integraal programmeren. Welk aanbod kan op welk tijdstip het beste worden geplaatst op welk aanbodkanaal? De behoeften en het mediagedrag van het publiek zijn daarbij leidend.

We blijven de kracht van onze  lineaire netten en zenders voluit benutten. Daarnaast programmeren we onze on demand platformen als volwaardige alternatieven. Niet alleen met  aantrekkelijk en onderscheidend on demand aanbod, maar ook door te investeren in techniek. Zo sluiten we aan bij nieuwe standaarden en de behoeften van ons publiek.

Onze online kanalen blijven we inzetten voor interactie, participatie en verdieping. Ze vullen elkaar onderling aan.

3. Verbonden met publiek en maatschappij

We zijn een breed gedragen publieke omroep waarmee alle mensen in Nederland zich verbonden voelen. Een publieke omroep die verankerd is in de samenleving.

Binnen het streven naar impact leggen we een grotere nadruk op de effecten van ons aanbod op individu en samenleving.  We ontwikkelen daarvoor een nieuw meetinstrument binnen ons publieksonderzoek: de impactbelevingsmeter. 

We versterken de samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties. Samen gaan we nog beter invulling geven aan de maatschappelijke betekenis van de publieke omroep. Die betekenis blijven we zichtbaar maken via onze speciale website npo.nl/effect.

Ook gaan we meer samenwerken met de regionale omroepen. Op NPO 2 komt een herkenbaar blok NPO Regio, waar het aanbod met een regionaal karakter wordt gebundeld.

4. Toegankelijk, vindbaar en herkenbaar

We bieden onze kanalen en diensten aan in een herkenbare en veilige publieke context. Het publiek heeft hier gemakkelijk toegang toe.

We creëren centrale vindplaatsen voor ons video- en audio-aanbod. Daar bundelen we de live-streams van onze hoofdkanalen en ons on demand aanbod en kunnen we het aanbod personaliseren.

We willen onze kanalen en diensten zo toegankelijk mogelijk maken voor het publiek. Hiervoor moeten ze een prominente, uniforme en herkenbare plek krijgen in de zenderpakketten van distributeurs. Ook zorgen we ervoor dat de belangrijkste NPO-apps vindbaar zijn op smart-tv's, mediaboxen en andere apparaten die voor die apps relevant zijn.

Voor audio gaan we mee in de ontwikkeling van DAB+, maar FM blijft voor ons even belangrijk.

Meer lezen over onze plannen?

Download hier Concessiebeleidsplan 2022-2026