Over NPO Over NPO
05 juli 2019

Raad van Kinderen brengt advies uit: "Zie NPO als een vriend"

Onder het motto ‘Open NPO’ stelt de NPO zich steeds meer open voor het publiek. Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep van de publieke omroep. Die twee zaken bij elkaar leidden in 2019 tot een eerste samenwerking tussen NPO en de Missing Chapter Foundation (MCF).

De Missing Chapter Foundation, in 2009 opgericht door prinses Laurentien van Oranje, zet zich in voor ‘kind-inclusie’. MCF helpt organisaties met de vraag hoe kinderen met hun frisse, onbevangen blik mee kunnen denken over strategische vraagstukken. Dit gebeurt met een Raad van Kinderen, meestal samengesteld uit een klas van een basisschool. Voor de NPO vond MCF een Raad van Kinderen op basisschool Het Avontuur in Almere. De 20 kinderen uit groep 8 gingen aan de slag met de vraag hoe Nederland nóg meer van de publieke omroep kan gaan houden. De kinderen deden onderzoek en brachten een bedrijfsbezoek aan de NPO, waar ze gesprekken voerden met enkele sleutelfiguren binnen de organisatie. Eind mei presenteerden zij hun adviezen tijdens een zogenoemde dialoogsessie aan de NPO, waaronder de leden van de raad van bestuur. De sessie stond onder leiding van prinses Laurentien. Zie het videoverslag hieronder.NPO als beste vriend
De publieke omroep is van en voor iedere Nederlander. Maar wat betekent dat? “Jezelf mogen zijn” en “gelijkwaardig zijn”, aldus de Raad van Kinderen. Het is belangrijk dat NPO niet alleen zendt, maar het publiek ook betrekt bij het werk dat ze doet. De Raad adviseert dan ook dat NPO van iedereen in Nederland een beste vriend moet worden. Dat houdt onder meer in dat NPO en het publiek elkaar beter moeten leren kennen. Bijvoorbeeld door meer evenementen te organiseren rond programma’s, waar je elkaar kunt ontmoeten.

Meer betrokkenheid
Voor hun onderzoek spraken de kinderen met mensen van  verschillende leeftijden. Daaruit kwam voor de NPO het advies naar voren om naar deze groepen toe te gaan, bijvoorbeeld naar jongeren op middelbare scholen, en hen om input te vragen. Het is daarbij belangrijk dat de NPO ook vertelt wat er met de ideeën wordt gedaan. Zo weten mensen dat ze een belangrijke rol hebben en doen ze sneller nog een keer mee.

Nieuwe helden
Nog een advies: ga op zoek naar nieuwe helden. De Raad van Kinderen vindt het belangrijk dat presentatoren herkenbaar, grappig, inspirerend en positief zijn. Om nieuwe helden aan te trekken kan de NPO een open dag organiseren speciaal voor nieuwe talenten.

Ook hadden de kinderen op het gebied van communicatie een paar praktische tips, zoals: Maak het logo kleuriger en moderner, want daarmee straal je meer diversiteit uit. En maak meer reclame voor NPO Start, omdat veel mensen dat nog niet kennen.

Creatief en verfrissend
De NPO heeft alle adviezen als zeer creatief en verfrissend ervaren. Op een aantal punten sluiten ze goed aan bij ideeën die intern al leven, zoals het meer betrekken van het publiek bij content-ontwikkeling. Op andere punten leiden de adviezen tot nieuwe inzichten en geven ze stof tot nadenken, bijvoorbeeld over het concept van de NPO als vriend. De komende tijd zullen alle adviezen binnen de NPO nog eens extra tegen het licht worden gehouden en met de teams worden gedeeld die er hun voordeel mee kunnen doen.