2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 018
Hoofd content

Lizzy Doorewaard

Lizzy Doorewaard

Lid Raad van Toezicht NPO
Voorzitter auditcommissie NPO

Hoofdfunctie

Diverse bedrijven profit en non-profitsector
Professioneel commissaris / toezichthouder

Nevenfuncties


 

Staatsbosbeheer
Lid Raad van Toezicht
Voorzitter auditcommissie Financiën

Bezoldigd

 

Grant Thornton
Lid Raad van Commissarissen

Bezoldigd     

 

Hypotheek Visie Centrale
Lid Raad van Commissarissen
HRM portefeuille

Bezoldigd     

 

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland
Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Auditcommissie

Bezoldigd     

Bloomville
Voorzitter Raad van Commissarissen

Bezoldigd     

 

Woonbedrijf leder1
Lid van Raad van Toezicht
Voorzitter Auditcommissie

Bezoldigd     

 

s’Heeren Loo Zorggroep
Lid Raad van Toezicht
Lid Auditcommissie

Bezoldigd     

St. Christelijke Pers
Lid bestuur, portefeuille Financiën

Onbezoldigd     
NVZD
Auditor Accrediratie Zorgbestuurders                         

Bezoldigd    

In aansluiting met gangbare Codes,  zoals de Code Cultural Govenance worden alleen de relevante nevenfuncties gepubliceerd.