2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 018
Hoofd content

Gala Veldhoen

Lid Raad van Toezicht NPO
Lid remuneratiecommissie NPO

Gala Veldhoen

Hoofdfunctie

Rechtbank Midden Nederland
Rechter


Nevenfunctie(s)

Rabobank Amsterdam                   Bezoldigd - vergadervergoeding
Lid ledenraad 


In aansluiting met gangbare Codes,  zoals de Code Cultural Govenance worden alleen de relevante nevenfuncties gepubliceerd.