2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 018
Hoofd content

Femke den Boer

Lid Raad van Toezicht NPO
Voorzitter remuneratiecommissie NPO

Femke den Boer

Hoofdfunctie

Kunstacademie AKV|St. Joost
Directeur

Nevenfuncties

 

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (SFCI)
Lid Raad van Toezicht

Bezoldigd, vergadervergoeding

 

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigd

 

Raad voor Cultuur   
Adviseur

Bezoldigd, vergadervergoeding

 

Adviescollege Kunstonderwijs, Vereniging Hogescholen
Adviseur

Onbezoldigd
Het Zuidelijk Toneel (HZT)

Lid Raad van Toezicht                                                                        

Onbezoldigd  

In aansluiting met gangbare Codes,  zoals de Code Cultural Govenance worden alleen de relevante nevenfuncties gepubliceerd.