2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 018
Hoofd content

Bruno Bruins

Voorzitter Raad van Toezicht NPO

Bruno Bruins


Hoofdfunctie

UWV
Voorzitter Raad van Bestuur




Nevenfuncties

 


Stichting Instituut Gak
Lid Raad van Advies (q.q.)

Onbezoldigd


Stichting Lezen & Schrijven

Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigd


Ministerie van Veiligheid en Justitie
Audit Committee 

Plaatsvervangend Voorzitter

Van bezoldiging wordt afgezien


UNICEF Den Haag
Ambassadeur

Onbezoldigd


In aansluiting met gangbare Codes,  zoals de Code Cultural Govenance worden alleen de relevante nevenfuncties gepubliceerd. 

Dit register is bijgewerkt d.d. 12 juli 2016.