NPO Vlaggen
Hoofd content

Leden raad van toezicht

NPO zoekt 2 leden voor de raad van toezicht

De raad van toezicht van de NPO vervult een belangrijke rol als klankbord voor de raad van bestuur en omroeporganisaties binnen het publieke bestel. Vanuit die rol onderzoeken en creëren ze samen met de raad van bestuur kansen voor een toekomstbestendige Nederlandse publieke omroep die wendbaar, herkenbaar en publieksgericht is.


Voor een zo compleet en complementair mogelijke samenstelling van onze raad van toezicht zoeken wij  op dit moment kandidaten met de volgende  profielen:

  • Bedrijfsleven
  • HR en organisatieontwikkeling


Meer informatie / sollicitatie 

De volledige profielen zijn hier te vinden. Uw CV met motivatie kunt u tot en met 12 augustus 2017 sturen naar De Vroedt&Thierry, t.a.v. Jacques Kuyf.