2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 011-2
Hoofd content

Ombudsman

De Ombudsman draagt per 1 januari 2017 bij aan hoge kwalitatieve en journalistieke standaarden bij de publieke omroep. De Ombudsman geeft alle omroepen en organisaties die via de NPO uitzenden gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over hun journalistieke programma’s.

Klacht over het gebruik van ‘vernederlandste’ Friese plaatsnamen

De ombudsman krijgt een klacht dat de NOS de Nederlandse benaming van zeven gemeenten in Friesland gebruikt terwijl deze officieel een Fr... Lees meer

Berichtgeving publieke omroep: objectief, neutraal, onpartijdig?

Het was geen ‘brekend' voorpaginanieuws. Maar voor de journalistieke programma’s van de Nederlandse publieke omroepen was 1 januari 2017 ... Lees meer

Boetekleed of huispak? Het relaas van de rubberkorrel

Per 1 januari 2017 kijkt Margo Smit als ombudsman niet meer alleen naar de berichtgeving van de NOS maar naar de journalistieke publicati... Lees meer

Totaal overzicht van de uitspraken van de Ombudsman

Procedure bij klachten

De ombudsman volgt en onderzoekt de journalistieke uitingen van de Nederlandse Publieke Omroep. En de ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek hierover. 

Als u vindt dat een journalistiek programma niet volgens de journalistieke normen van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u daarover een klacht indienen bij de ombudsman. 

Hoe u dat doet, leest u hier.

Wie is de Ombudsman?

Margo Smit Margo Smit is benoemd tot Ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep.

Smit: “Als ombudsman wil ik een brug zijn tussen de mensen voor wie de nieuws-, actualiteiten- en opinievormende programma’s van de publieke omroep gemaakt worden en de mensen die ze maken. Terechte kritiek maakt de journalistiek beter, fouten vragen om correctie en uitleg over het tot stand komen van journalistieke producties kan leiden tot meer inzicht, begrip en zelfreflectie.”

Lees hier verder

Iedereen mag meepraten over de adviezen en de uitspraken van de Ombudsman. De Ombudsman is te bereiken via het volgende mailadres: ombudsman@npo.nl. De exacte bevoegdheden van de Ombudsman vindt u in dit statuut. De journalistieke code waar alle redacteuren van de publieke omroep aan gebonden zijn, vindt u hier.