Header logo langer
Hoofd content

Ombudsman

De ombudsman draagt per 1 januari 2017 bij aan hoge kwalitatieve en journalistieke standaarden bij de publieke omroep. De ombudsman geeft alle omroepen en organisaties die via de NPO uitzenden, gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over hun journalistieke programma’s.


Ombudswerk is 'work in progress'

Definitiekwesties, een genot voor wie graag scherp slijpt. Maar als je aan de slag wilt nogal eens een kiezel in de schoen. De recent benoemde ombudsman voor de journalistieke producties van de publieke omroepen loopt er ook tegen aan.

"We weten toch allemaal wel wat journalistiek is, dus laat me maar aan het werk gaan,” denk ik dan. Maar zo makkelijk kom ik er niet mee weg. Want waarover kan die ombudsman haar licht laten schijnen? Wat valt er eigenlijk onder 'de journalistiek' binnen het publieke bestel? Lees verder.


Uitspraak: Rechter of ombudsman

ANP-26677471Een Arnhemse rapper ziet beelden van zichzelf in een tv-item over Syriëgangers. Hij heeft er last van en wil dat het programma rectificeert, maar komt er met makers en omroep niet uit. Uiteindelijk leidt het dispuut tot een kort geding dat hij verliest.

Hoe werd hier journalistiek gehandeld, en wat zou een ombudsman in zo’n geval kunnen betekenen? Lees verder.
Terugkijken op de verkiezingen

ANP-49291567 - Blauwe stoelen Tweede KamerDe kiezers hadden nog niet eens gesproken of kijkers en luisteraars riepen dat de ombudsman de verslaggeving over de campagne en de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart moest onderzoeken. Er was te veel van dit of te weinig van dat in de vele programma’s die de publieke omroepen aan de verkiezingsstrijd hadden besteed. 

In een serie columns bekijkt de ombudsman diverse aspecten van de honderden uren tv- en radio en de vele content op omroepsites en sociale media die tijdens de campagne aan de politiek besteed werden. Deze zijn hier te lezen.


Procedure bij klachten

De ombudsman volgt en onderzoekt de journalistieke uitingen van de Nederlandse Publieke Omroep. En de ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek hierover. 

Als u vindt dat een journalistiek programma niet volgens de journalistieke normen van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u daarover een klacht indienen bij de ombudsman. 

Hoe u dat doet, leest u hier.

Wie is de ombudsman?

Margo Smit Margo Smit is benoemd tot ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep.

Smit: “Als ombudsman wil ik een brug zijn tussen de mensen voor wie de nieuws-, actualiteiten- en opinievormende programma’s van de publieke omroep gemaakt worden en de mensen die ze maken. Terechte kritiek maakt de journalistiek beter, fouten vragen om correctie en uitleg over het tot stand komen van 

journalistieke producties 

kan leiden tot meer inzicht, begrip en zelfreflectie.”

Lees hier verder.

Uitspraken van de ombudsman

Iedereen mag meepraten over de adviezen en de uitspraken van de ombudsman. De ombudsman is te bereiken via het volgende mailadres: ombudsman@npo.nl. De exacte bevoegdheden van de ombudsman vindt u in dit statuut. De journalistieke code waar alle redacteuren van de publieke omroep aan gebonden zijn, vindt u hier.